Stellingen

Waar innovatie normaal gesproken ten goede komt aan de gehele maatschappij, lijkt bij innovatie van financiële constructies vooral de uitvinder profijt te hebben.

Herman Theunis Nicolai

Rijksuniversiteit Groningen

In tegenstelling tot wat je logischerwijs zou verwachten, evalueren organisaties een kennisclaim zoals ‘De iPad weeg 603,28 gram’ op basis van hun onderbuikgevoel, terwijl ze voor het evalueren van ‘De iPad wordt een succes’ de weegschaal erbij pakken.

K. Peters

Rijksuniversiteit Groningen