News Corp moet belang BSkyB kunnen behouden

News Corporation moet zijn belang van 39 procent in de Britse satellietzender BSkyB kunnen behouden. Britse parlementariërs hebben misschien gelijk als ze zeggen dat oprichter Rupert Murdoch niet geschikt is om News Corp te leiden, omdat hij blind is geweest voor de misstanden bij zijn Britse bedrijven. Maar een onderzoek naar de geschiktheid van BSkyB om televisie-uitzendingen te verzorgen is niet de juiste manier om deze tekortkomingen te corrigeren.

De misdragingen bij de Britse krantendivisie van News Corp – uiteenlopend van het afluisteren van telefoons tot het omkopen van ambtenaren – zijn ernstig. De onmiddellijke reactie zou strafrechtelijke vervolging en het ontslag van de betrokken individuen moeten zijn. Het ligt niet direct voor de hand dat Ofcom (de Britse mediawaakhond) News Corp het recht ontzegt om uit te zenden.

De manier waarop News Corp het krantenschandaal heeft aangepakt, kan niet worden genegeerd. Het concern geeft toe dat er sprake is geweest van pogingen de zaak in de doofpot te stoppen. De concernleiding heeft jarenlang geweigerd de activiteiten van de Britse dochteronderneming door te lichten, ondanks zorgwekkend bewijsmateriaal. Op dit ernstige falen om controle uit te oefenen, moet ook worden gereageerd. De aandeelhouders, die toch al niet blij waren met het hooghartig onthaal door Rupert Murdoch van hun strategische zorgen, hebben News Corp er toe aangezet de teugels aan te halen en de bedrijfscultuur te veranderen. Hier ligt misschien ook een taak voor andere toezichthouders dan Ofcom: de bewering dat het afluisterschandaal beperkt zou zijn gebleven tot één verslaggever was misleidend.

De specifieke taak van Ofcom is te overwegen of „enige relevante misdragingen” van de personen die zijn belast met het beheer van de uitzendlicentie van BSkyB betekent dat ze daar „niet geschikt” voor zouden zijn. Die vraagstelling heeft betrekking op Rupert en James Murdoch, respectievelijk topman en plaatsvervangend operationeel directeur van News Corp. Ofcom zou tot de slotsom kunnen komen dat de tekortkomingen bij het interne toezicht inhouden dat misstanden bij BSkyB net zo makkelijk in de doofpot kunnen worden gestopt als bij News International. Maar de voornaamste zorg van de mediawaakhond zou moeten zijn of een door News Corp gecontroleerd BSkyB de Britse mediawetgeving respecteert. Op dit punt lijken BSkyB weinig verwijten te kunnen worden gemaakt.

Het politieke rumoer in Groot-Brittannië rondom News Corp kan het voor Ofcom lastiger maken onpartijdig te blijven. Maar de toezichthouder wordt verondersteld onafhankelijk te zijn. Welke bezwaren je ook tegen de Murdochs kunt hebben, dit mag geen reden zijn voor het ondermijnen van de integriteit van het toezicht. Ofcom moet het hoofd koel houden – en doen wat het beste is voor de kijkers.

Christopher Hughes

Vertaling Menno Grootveld

    • Christopher Hughes