1980 Amsterdam

The Ex: Disturbing Domestic Peace (1980)

„Interessant aan de Nederlandse punkscene is dat deze van alle punkscenes het meest gepolitiseerd was en het sterkst verbonden met een ruimtelijke agenda: kraken. In Engeland had je wel de serieuze theoretisch onderlegde communepunks van Crass, maar dat was een uitzondering.

„Opmerkelijk aan de krakersrellen van omstreeks 1980 in Amsterdam is dat ze jarenlang steeds terugkwamen en soms extreem gewelddadig waren. Tegenover de rechtsorde hadden de krakers een dubbele, misschien wel typisch Nederlandse houding. ‘Uw rechtsorde is de onze niet’, was toen een veelgehoorde kreet van ze, maar als het zo uitkwam begonnen ze een rechtszaak tegen de gemeente wegens huisvredebreuk: Disturbing Domestic Peace, de eerste plaat van The Ex.

„The Ex komt voort uit de kraakbeweging en bestaat nog steeds. Do-it-yourself, autonomie en later ook een vorm van ondernemerschap spelen hierin een belangrijke rol. The Ex voorzag de krakers van hun strijdliederen. Later werden ze op een radicale indie manier een artistiek collectief dat over de hele wereld speelt en alles in eigen hand heeft. Hun ontwikkeling komt overeen met die van de kraakpanden die begonnen als roversholen, maar zich al snel ontwikkelden tot autonome culturele centra, met bioscopen, restaurants, oefenruimtes en woningen. Alles door elkaar, in een bijna anarchistische utopie. De subsidies, en de commercialisering van de culturele industrie kwam later pas.”