Rehn wil vasthouden aan harde eis van 3 procent

Het verhaal dat de Europese Commissie de 3 procentseis nu al wil versoepelen, zou pure speculatie zijn.

De Europese Commissie staat onder zware druk van EU-lidstaten om soepeler te zijn met de eis dat het financieringstekort niet boven de 3 procent mag uitkomen. Maar volgens Brusselse bronnen is eurocommissaris Olli Rehn van economische zaken niet van plan om er nu aan toe te geven: hij zou op 11 mei, als de Commissie met nieuwe economische prognoses komt per land, nog geen „conclusies” trekken.

Volgens het Stabiliteits- en Groei-pact, waarin een tekort van maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product en een schuld van niet meer dan 60 procent is afgesproken, is er wel een mogelijkheid om tijdelijk flexibel te zijn – als er sprake is van ‘ernstige economische neergang’ die door externe omstandigheden wordt veroorzaakt. In 2009 kregen landen uitstel: ze waren hun banken aan het redden, de tekorten liepen hoog op.

Maar volgens een Brusselse bron gaat Rehn er niet van uit dat nu hetzelfde nodig is. Het verhaal dat de Commissie de 3 procentseis nu al wil versoepelen, noemt deze bron „pure speculatie”, die hoort bij de druk die landen nu op de Commissie zetten.

Nederland ging er, bij het begrotingsakkoord van vorige week, niet van uit dat er ruimte is. Commissaris Rehn werkt nu aan de beoordeling van de begrotingsplannen. Hij zou zeker niet de indruk willen wekken dat hij zo kort voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen toegeeft aan politieke druk. nrc