Raad van State: AVRO mag door met TV Film

De AVRO en uitgeverij Bindinc kunnen doorgaan met de uitgave van hun tweewekelijkse omroepblad TV Film. Het Commissariaat voor de Media (CvdM), dat het omroepblad beschouwt als ongeoorloofde nevenactiviteit van de AVRO, is vanochtend in het ongelijk gesteld door de Raad van State.

De zaak speelt sinds eind 2008. Het CvdM, dat toeziet op naleving van de Mediawet, liet de AVRO toen weten dat de uitgave van TV Film onwettig was. Publieke omroepen mogen geen nevenactiviteiten ontplooien die ten koste gaan van hun taak of die leiden tot concurrentievervalsing. Het blad was volgens het CvdM na drie jaar nog niet winstgevend, en legde daarom beslag op publiek omroepgeld.

De Raad van State heeft nu een uitspraak van de rechtbank Amsterdam uit april 2011 vernietigd, en het hoger beroep van AVRO en Bindinc gegrond verklaard. De eerste brief uit 2008 van het CvdM was geen besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht, en kan dus juridisch niet worden aangevochten.

Ook inhoudelijk klopte het verbod niet, volgens Bindinc-directeur Barent Momma. „TV Film maakt een gezonde winst en wordt niet gefinancierd met publiek geld.” TV Film, gericht op home entertainment, heeft een oplage van 120.000 exemplaren, waarvan de helft naar abonnees gaat.

Een woordvoeder van het CvdM spreekt van afwijzing op een „ondergeschikt punt”. „Dit zegt nog niets over onwettigheid van de nevenactiviteit, dat volgt nog.”

Het CvdM mag wel boetes opleggen, in dit geval 80.000 euro. Momma: „Die boete lijkt me na deze uitspraak moeilijk te innen.”