Stadsdeel-Zuid wil geen fietsers in tunnel Rijks

De fietstunnel onder het Rijksmuseum moet definitief dicht blijven. Dat vindt het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Zuid. Uit recent onderzoek zou volgens het stadsdeel blijken dat een sluiting voor fietsers van de Rijksmuseumpassage het veiligst is. Voor voetgangers kan de passage wel dag en nacht open blijven. Het stadsdeel wil met de sluiting tevens een aantrekkelijk wandelgebied maken van het Museumplein, waar ook het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum gevestigd zijn.

Het stadsdeel geeft hiermee gehoor aan de wens van de directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbes. Die wil de onderdoorgang van zijn museum in de toekomst gebruiken als locatie voor culturele evenementen. Dat betekent dat er geen ruimte zou zijn voor de fietsersdoorgang, die er was tot de verbouwing van het Rijksmuseum in 2003 begon. Bovendien zijn de vier nieuwe ingangen van het museum in de onderdoorgang. De combinatie van fietsers met 13.000 museumbezoekers per dag zou te onveilig zijn.

Er bestaat al jaren discussie over de Rijksmuseumpassage. De Fietsersbond Amsterdam en buurtbewoners van het Comité Red de Onderdoorgang willen dat de doorgang voor de heropening van het Rijksmuseum in 2013 wordt hersteld. Voorheen fietsten dagelijks duizenden mensen onder het museum door naar het centrum of zuiden van Amsterdam.

Uiteindelijk is de beslissing over de Rijksmuseumpassage aan het centrale stadsbestuur. Dat moet toestemming geven voor een nieuw fietspad met tweerichtingsverkeer om het Rijksmuseum heen, zoals het stadsdeel voorstelt. Voor dat nieuwe fietspad zal een deel van de tuin van het Rijksmuseum moeten wijken. Het college van B en W beslist later deze maand over de passage.