Rehn wil vasthouden aan harde eis van 3 pct

De Europese Commissie staat onder zware druk van EU-lidstaten om soepeler te zijn met de eis dat het financieringstekort niet boven de 3 procent mag uitkomen. Maar volgens Brusselse bronnen is eurocommissaris Olli Rehn van economische zaken niet van plan om er nu aan toe te geven: hij zou op 11 mei, als de Commissie met nieuwe economische prognoses komt per land, nog geen „conclusies” trekken.

Volgens het Stabiliteits- en Groeipact, waarin een tekort van maximaal 3 procent van het bruto binnenlands produkt en een schuld van niet meer dan 60 procent is afgesproken, is er wel een mogelijkheid om tijdelijk flexibel te zijn – als er sprake is van ‘ernstige economische neergang’ die door externe omstandigheden wordt veroorzaakt. In 2009 kregen landen uitstel: ze waren hun banken aan het redden, de tekorten liepen hoog op.

Maar volgens een Brusselse bron gaat eurocommissaris Rehn er niet van uit dat nu hetzelfde nodig is. Het verhaal dat de Commissie de 3 procentseis nu al wil versoepelen, noemt deze bron „pure speculatie”, die hoort bij de druk die landen nu op de Commissie zetten. Een andere Brusselse bron noemt Rehns uitspraak dat „het pact niet dom is”. „Als je heel graag wilt denken dat er ruimte is voor flexibiliteit, kun je die ruimte misschien zien in zo’n uitspraak.”

Nederland ging er, bij het begrotingsakkoord in de Tweede Kamer van eind vorige week, niet van uit dat er ruimte is. Gisteren verliep de deadline om de plannen bij de Commissie in te leveren. Nederland beoogt het tekort volgend jaar terug te dringen tot 3 procent. Wel blijkt uit de brief dat een aantal benodigde maatregelen nog ingevuld moet worden. Commissaris Rehn werkt nu aan de beoordeling van de begrotingsplannen. Hij zou zeker niet de indruk willen wekken dat hij zo kort voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen toegeeft aan politieke druk. „Als hij al een conclusie trekt op basis van de economische vooruitzichten per land”, zegt een bron bij de Commissie, „dan zal dat pas aan het eind van de maand zijn”.