Klijnsma presenteert vandaag plannen nieuwe vakbeweging

Jetta Kleinsma (tweede van links) is de leider van de kwartiermakers die werken aan de nieuwe vakbeweging die in juni wordt gepresenteerd. Links van haar FNV-voorzitter Agnes Jongerius en rechts de verkenners Han Noten en Herman Wijffels. Foto Gerard Til / Hollandse Hoogte Jetta Kleinsma (tweede van links) is de leider van de kwartiermakers die werken aan de nieuwe vakbeweging die in juni wordt gepresenteerd. Links van haar FNV-voorzitter Agnes Jongerius en rechts de verkenners Han Noten en Herman Wijffels. Foto Gerard Til / Hollandse Hoogte

PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma en haar vier medekwartiermakers presenteren vandaag om 11.30 uur hun plannen voor De Nieuwe Vakbeweging. De oprichting van de vernieuwde FNV moet op 23 juni plaatsvinden.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius wordt na het oprichtingscongres opgevolgd door een interim-voorzitter. Die opvolger krijgt de taak om rechtstreekse verkiezingen voor te bereiden voor een definitieve voorzitter, zo bevestigden betrokkenen binnen de FNV vorige maand aan NRC Handelsblad. De drie grootste vakbonden binnen de FNV, Abvakabo, Bondgenoten en Bouw, lijken hier echter weinig voor te voelen. Zij zien meer in indirecte verkiezingen in het bondsparlement.

De aanleiding voor de rigoureuze hervorming van de vakcentrale met 1,4 miljoen leden was het hoogoplopende conflict rond het pensioenakkoord, waardoor Abvakabo en Bondgenoten vorig jaar bijna uit de vakcentrale waren gestapt. De FNV is sindsdien weinig slagvaardig.

Vakcentrale gaat op de schop

Verwacht wordt dat de organisatie van de vakcentrale, die nu bestaat uit negentien vakbonden, geheel op de schop gaat. Het principe is ‘bouwen van onderop’. Ook vakbonden die nu geen lid zijn van de FNV worden uitgenodigd om toe te treden. Ook kunnen bestaande of nieuwe verenigingen toetreden, bijvoorbeeld van jongeren, uitkeringsgerechtigden en ouderen.

Mogelijk splitsing Bondgenoten en Abvakabo

Ook groepen werknemers of individuen kunnen lid worden. Negen op de tien leden willen meer directe invloed op hun vakbeweging, zo bleek een week geleden uit een peiling in opdracht van de kwartiermakers. Bondgenoten en Abvakabo moeten zich wellicht opsplitsen, wat de spanningen binnen de vakcentrale verder zou kunnen doen oplopen.

De nieuwe vakvereniging moet ‘dicht bij mensen staan en herkenbaar zijn. De ambitie is ‘een vormende kracht te zijn in de veranderingen van de samenleving en de beroepsoverstijgende belangen te behartigen van werkende mensen’. De Nieuwe Vakbeweging is overigens een werktitel, ook over de naam wordt nog nagedacht.