Kind in jeugdzorg vaker misbruikt

Bijna 20 procent van de kinderen in jeugdinstellingen en pleeggezinnen zegt in 2010 seksueel te zijn misbruikt. Dat is twee keer zoveel als kinderen die in hun eigen gezin opgroeien.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van de commissie-Samson, uitgelekt via de Volkskrant. De commissie publiceert in oktober haar eindrapport en aanbevelingen om misbruik in overheidsinstellingen te voorkomen. Daarvoor zijn negen onderzoeken gedaan, waarvan het Leidse er één is.

Aan dit onderzoek deden 329 kinderen in pleeggezinnen of jeugdzorginstellingen mee. De onderzoekers hadden 500 kinderen willen ondervragen, maar stellen dat dit door onenigheid met Jeugdzorg niet is gelukt. Bestuurder Ans van de Maat zegt dat Jeugdzorg vreesde dat kinderen beschadigd konden raken door het oprakelen van trauma’s.

De enquêtes waren goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum en twee traumadeskundigen die door de Kinderombudsman waren ingeschakeld. Niettemin zijn enkele vragen over het verleden van de kinderen geschrapt. Onderzoeker Lenneke Alink noemt Jeugdzorg „aanvankelijk te huiverig”.

Omdat het gaat om rapportage door de kinderen zelf, is niet vast te stellen of het misbruik echt is gebeurd. De cijfers kunnen wel goed worden vergeleken met eenzelfde onderzoek onder kinderen in gewone gezinnen. Uit die vergelijking blijkt dat misbruik twee tot vier keer vaker wordt gerapporteerd door kinderen in de georganiseerde jeugdzorg.

Kinderen in tehuizen lopen een grotere kans misbruikt te worden (23 procent) dan kinderen in pleeggezinnen (9 procent). De Leidse onderzoekers vinden het risico op misbruik in jeugdinstellingen zo groot dat zij ervoor pleiten dit alleen nog maar als tijdelijke oplossing te gebruiken.

De commissie-Samson betreurt het uitlekken van het Leidse rapport in een fase dat de betrouwbaarheid van alle rapporten nog wordt gecheckt.