Doe de medewerkerstevredenheidstest

Valt er iets te vieren op de Dag van de Arbeid? Jawel. Steeds meer werkgevers meten de tevredenheid van hun personeel. Want: hoe gelukkiger, hoe productiever. Oftewel: haal méér uit minder mensen.

Op internet circuleren diverse voorbeelden van ‘medewerkerstevredenheidstests’. Hieronder: een compilatie van stellingen. Beantwoord ze met rapportcijfers tussen 1 en 10 en bespreek uw scores met collega’s en uw leidinggevende.

1 Ik ben er trots op dat ik voor dit bedrijf/deze organisatie mag werken.

2 Mijn directe collega’s ervaar ik als inspirerend en stimulerend gezelschap.

3 Ik ben altijd bereid een stap extra te zetten voor het werk.

4 Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van een hecht team.

5 Ik krijg volop kansen mezelf te ontplooien, bijvoorbeeld in cursussen en trainingen.

6 Het kost me geen moeite de veranderingen in mijn organisatie bij te houden.

7 Ik ken mijn collega’s persoonlijk: ik ben op de hoogte van hun privésituatie en hun hobby’s.

8 Ik ervaar een positieve sfeer, waarbij zowel hard wordt gewerkt als ruimte is voor ontspanning.

9 Mijn collega’s steunen mij wanneer ik problemen heb.

10 Ik kan het tempo waarin mijn leidinggevenden beslissingen nemen goed bijhouden.

11 Ik krijg voldoende informatie over beslissingen en veranderingen binnen de organisatie.

12 Ik ben blij met ruimte die ik krijg om kritiek te leveren en te discussiëren over problemen.