Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Woningcorporatie Vestia speelde zelf voor bank

Woningcorporatie Vestia komt miljarden tekort om haar crediteuren gerust te stellen. Foto NRC / Rien Zilvold

Woningcorporatie Vestia heeft jarenlang bankje gespeeld door zelf renteverzekeringen aan verschillende banken te verkopen. Dat blijkt uit stukken die NRC Handelsblad heeft ingezien. De opbrengst werd gebruikt om de kosten van gekochte renteverzekeringen naar beneden te brengen. In totaal verkocht Vestia voor bijna 4 miljard euro aan dit soort verzekeringen.

Richtlijnen van het ministerie van Volkshuisvesting schrijven voor dat corporaties niet aan bankactiviteiten mogen doen. Het afsluiten van contracten met banken om renterisico’s af te dekken is een veelgebruikt instrument in de corporatiesector. Maar door als corporatie zelf verzekeringen aan banken te verkopen wordt geen renterisico afgedekt, maar genomen.

Banken misten 2 miljard aan onderpand

Woningcorporatie Vestia raakte vorig jaar in grote financiële problemen door de enorme derivatenportefeuille die kasbeheerder Marcel de V. had opgebouwd. Toen de rente tegen Vestia’s verwachting in daalde in plaats van steeg, moest de corporatie voor zo’n 2 miljard aan onderpand aan de banken betalen. Vestia werd vervolgens met noodleningen overeind gehouden.

Marcel de V. werd twee weken geleden door justitie opgepakt. Hij zou zelf verdiend hebben aan de rentederivaten die hij namens zijn werkgever met banken afsloot. Marcel de V. werkte samen met een tussenpersoon, die hem met banken in contact bracht. De tussenpersoon kreeg van de banken provisie voor elke contract dat zij met Vestia sloten.

Kasbeheerder verrijkte zichzelf via tussenpersoon

Volgens justitie betaalde de tussenpersoon een deel hiervan door aan Marcel de V., die reeds vastzit. Tussenpersoon Arjan G. loopt nog vrij rond. Naast hen zijn er nog twee verdachten. Ook doet justitie onderzoek bij onder meer Deutsche Bank en ABN Amro.

Deze week trok accountant KPMG de goedkeurende verklaring over Vestia’s jaarrekening over 2010 in. Na onderzoek heeft KPMG twijfels of alle rentecontracten op juiste wijze in de boeken zijn verwerkt.