Ledenraad steunt afwijzing akkoord Samsom - ‘PvdA niet anti-Europa’

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom staat donderdag de pers te woord, nadat is gebleken dat hij niet deelneemt aan het bezuinigingsakkoord. Foto Hollandse Hoogte / Werry Crone

De PvdA-ledenraad steunt partijleider Diederik Samsom in zijn besluit niet mee te doen aan het begrotingsakkoord. Een meerderheid van de aanwezigen bleek het vandaag eens met het besluit om het pakket niet te steunen. Maar toch klonk er ook wel degelijk kritiek.

Sommige PvdA-leden nemen het Samsom kwalijk dat hij zich niet heeft gevoegd bij VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, schrijft persbureau Novum. Die partijen kwamen eerder deze week samen een bezuinigingspakket overeen.

‘Je had aan tafel moeten zitten, dan had je altijd nog kunnen breken’

Zo twittert Pauw & Witteman-redacteur Jaap Jansen:

Twitter avatar JaapJansen Jaap Jansen Veel kritiek op Samsom bij PvdA-ledenraad, steun krijgt hij vooral van linkervleugel #PvdA
Twitter avatar JaapJansen Jaap Jansen 6e spreker PvdA: ,,Je had aan tafel moeten zitten, dan had je altijd nog kunnen breken”

Toch stemde verreweg de meeste aanwezigen op de bijeenkomst van de PvdA-ledenraad in Utrecht in met de afwijzing van het akkoord door Samsom.

De discussie vandaag binnen de ledenraad tekent de al eerder geconstateerde bredere verdeeldheid binnen de partij en onder PvdA-kiezer over de weigering van Samsom deel te nemen aan het akkoord.

PvdA-leden steunen Samsom:

Samsom: Kunduz-coalitie wil Nederland rechtser maken

De fractievoorzitter van de PvdA herhaalde op de bijeenkomst in Utrecht echter dat hij door de overige partijen niet was uitgenodigd om mee te onderhandelen maar slechts “bij het kruisje mocht tekenen.” Hij zei vandaag:

“De Kunduz-coalitie wil van Nederland een rechtser land maken.”

Samsom bestreed het idee dat de PvdA in het kamp van anti-Europese partijen zit. De Europese norm om het begrotingstekort in 2013 niet hoger dan 3 procent te laten zijn is voor Samsom echter niet heilig, zei hij opnieuw.

Samsom zei strijdbaar de verkiezingen in te gaan en stelde zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Hij verklaarde te streven naar een land van optimisme en vertrouwen, in plaats van een land van groeiende onzekerheden en onbehagen.