'Snel loskoppelen van EU-wolvennest'

De Griekse communisten kunnen de derde partij van het land worden op 6 mei. Ze bieden radicale alternatieven. „De plannen van IMF en EU zijn goed voor Noord-Europa, niet voor ons.”

4/20/2012.Athens Greece , Liana Kaneli ,Members of the Communist Party Of Greece, journalist and radio producer
4/20/2012.Athens Greece , Liana Kaneli ,Members of the Communist Party Of Greece, journalist and radio producer

Als ze willen, kunnen de Grieken op 6 mei kiezen voor radicale alternatieven en een vertrek uit de eurozone. Ultra-linkse partijen, waaronder de stalinistische KKE, trekken samen zo'n dertig procent van de stemmen. De KKE maakt zelfs een goede kans wederom de derde partij van het land te worden. Dat is voor een groot deel te danken aan Liana Kanelli, de populairste parlementariër van Griekenland.

Vrijwel iedere avond is ze te zien in de politieke debatten op de Griekse tv. Dat gaat meestal zo. De presentator stelt een vraag, eerst komen een rechts-conservatieve politicus en een sociaal-democraat in beeld om met stemverheffing met elkaar in discussie te gaan, dan splitst het scherm in vieren, wordt Kanelli aan het panel toegevoegd en neemt ze het gesprek over.

Ze draagt opvallende kleuren en make-up, een kruisje zichtbaar aan een ketting om haar hals. Ze rookt uit principe zoveel mogelijk in beeld. En ze praat zonder ophouden. Op de vraag of Griekenland bij de eurozone en binnen de EU moet blijven zegt ze bijvoorbeeld zonder adempauze: „Zo snel mogelijk eruit. Loskoppelen van dat wolvennest.”

Kanelli is een voormalige journalist die op latere leeftijd tot het communisme is bekeerd. Ze is geen lid van de stalinistische partij KKE, maar maakt wel deel uit van de parlementaire fractie. Zo heeft ze een vrije rol en kan ze het zich veroorloven minder dogmatisch te zijn dan de communisten, die zich strak aan partijlijn houden. Kijkers zien haar als eerlijk, een slimme vrouw die misschien soms een beetje overdrijft, maar zegt waar het op staat.

Op de redactie van Real FM, waar ze een eigen programma heeft, steekt ze zonder eerste vraag van wal. Mensen uit Nederland of België begrijpen de ‘zogenaamde fouten’ van Griekenland niet, zegt ze. „Zelfs radio maken is hier tien keer zo duur. De frequentie moet over bergen en naar alle eilanden. ”

Waarom begint u over verschillen in kostprijs? Om aan te tonen dat een Europese interne markt nooit kan werken?

„Met de huidige plannen, de ons oplegde bezuinigingen niet. Door vast te houden aan een puur kapitalistische economie, is het een ramp. Iets produceren in Europa is gewoon duurder dan in India of in China. Maar Europa wil iets van ons.”

Wat dan?

„ Europa probeert te voorkomen dat het de derde wereld van de 21ste eeuw wordt. De EU is een kapitalistische unie, een unie van multinationale bedrijven. Moet je zien, Frankrijk en Duitsland willen weer grenscontroles invoeren. Dit is geen unie van volkeren. Er is een groter economisch plan. Als je de naziarchieven in gaat, vind je datzelfde plan.”

Welke rol is Griekenland daarin volgens u toebedeeld?

„Een hele strategische. Als brug tussen het Midden-Oosten en de Balkan. Dat zijn we door de eeuwen heen geweest. Als je de brug beheerst, beheers je alles. Economisch gaat het puur om het vergroten van afzetmarkten. Aals het je niet lukt te expanderen, vernietig je eerst en daarna neem je het. Marx zei het beter dan ik nu doe. De plannen die zijn opgelegd door IMF en EU zijn goed voor Noord-Europa, niet voor ons.”

Wat is uw alternatief?

„We moeten zo snel mogelijk uit de EU en de euro. Disengage. Maar wel doordacht. Op een manier die de bevolking niet schaadt. Vertel uw lezers over de achteruitgang hier in de gezondheidszorg de afgelopen twee, drie jaar. De kwaliteit, de medicatie, het personeel. Alles is met dertig, veertig procent achteruitgegaan. Er gaan hier doden vallen.”

Hoe komt Griekenland dan aan geld voor zijn staatsschuld, buiten de euro?

„We zijn ons eigen kapitaal. We kunnen de werkelijke rijkdommen van het land gaan gebruiken, zoals goud, bauxiet en nikkel. We hebben wind, zon, bruinkool. Onder Kreta is gas ontdekt. We hebben genoeg om onszelf van energie te voorzien. Terwijl we dat nu importeren.”

Gelooft u in revolutie?

„Ik geloof in evolutie. In groeiend bewustzijn van de arbeidersklasse. Die middenklasse is gedrogeerd met de Europese leugen dat er alleen maar verschillende belangengroepen zijn. Er is geen ‘bevolking’ meer in de EU, alleen nog maar ‘belangen’. Wanneer praten we nog over een Europese bevolking? We moeten van voor af aan beginnen. Een EU van jou en mij. Van mensen. Ik heb Hans nodig. Jij hebt Mitsos nodig.”

Moeten de Grieken op 6 mei kiezen tussen kapitalisme of communisme?

„Ons doel is mensen losweken van de twee regerende kapitalistische partijen die de bevolking nep voorspoed verkochten. Mensen moeten begrijpen dat we een crisis hebben omdat al het kapitaal in handen is van enkelen. En dat het Europese mensenrecht op werk is verkwanseld. Vrees woorden als ‘vrij verkeer van arbeid’, waardoor een baan in Frankrijk wordt opgeheven omdat het in Roemenië goedkoper kan en we doen alsof mensen daar geen gezin hoeven te onderhouden.”

Uw partij staat op negen tot twaalf procent. De twee grote partijen staan op verlies, maar blijven nog altijd de grootste. Grieken zien KKE niet als serieus alternatief.

„Jij denkt dat in één dag, met verkiezingen onder deze omstandigheden, onder deze terreur, mensen met hun stem degene zullen ‘feliciteren’ die hen de vernietiging al had voorspeld? Neeeee. Maar meer mensen zullen op de communisten stemmen, dat kan ik je op een blaadje geven.”

Niet genoeg om echt voor verandering te zorgen.

„Nee, want het zijn maar verkiezingen. Het is geen revolutie, lieverd.”