Aldus werkgeversvereniging VNO-NCW

Het is een moedig pakket dat goed is voor Nederland. De politiek laat zich van zijn beste kant zien door zich nu te verenigen. De maatregelen stellen de financiële stabiliteit van Nederland veilig en dragen bij aan het herstel van ons internationale imago. De pijn wordt verdeeld: ook de ondernemers leveren hun aandeel.