Noodlijdende corporatie Vestia wil 15.000 woningen verkopen

Vestia wil de komende tien jaar 15.000 woningen verkopen om uit de schulden te komen. Foto NRC / Bas Czerwinski

De noodlijdende woningcorporatie Vestia wil de komende tien jaar 15.000 woningen verkopen om uit de schulden te komen. Dat blijkt uit een brief die minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwbouwplannen zullen “sterk gereduceerd” worden, zo vult het interim-bestuur van Vestia in een online reactie op de brief aan.

De huur voor nieuwe huurders zal verder worden opgetrokken naar 92 procent van de maximale huur, in plaats van 95 procent. Op onderhoud van woningen zal niet worden bezuinigd, heeft Vestia toegezegd. Ondanks de herstelmaatregelen wil de corporatie zich de komende jaren in eerste plaats richten op volkshuisvesting voor lagere inkomens. Verder zal Vestia snijden in de eigen organisatie.

Het herstelplan als geheel verdient “geen goedkeuring”, vinden zowel minister Spies als de financiële toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Wel ziet het CFV “aanknopingspunten” die tot herstel van Vestia kunnen leiden. Het CFV adviseert dat Vestia alle nieuwbouwprojecten staakt mits dit juridisch mogelijk is.

Vestia is verwikkeld in een fraudezaak

Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland met 79.000 huurwoningen, is verwikkeld in een fraudezaak. De kasbeheerder van Vestia, Marcel de V., en een tussenpersoon, Arjan G., worden ervan verdacht miljoenen te hebben verdiend aan het sluiten van risicovolle rentecontracten. Door een rentedaling heeft Vestia circa twee miljard euro moeten bijstorten als extra onderpand aan banken.

Minister Spies wil dat Vestia eind mei duidelijk maakt hoe de derivatenportefeuille in overleg met banken wordt afgebouwd. Pas dan wil zij een definitief oordeel geven over het herstelplan. De minister van Binnenlandse Zaken staat bovenaan in de lijn van toezichthouders op de corporatiesector.

Gemeenten worden gedupeerd door tekorten Vestia

Diverse gemeenten, met name Rotterdam en Den Haag waar Vestia veel vastgoed heeft, zullen worden gedupeerd door de tekorten bij Vestia. Voor de “noodzakelijke investeringsopgaven in de achterstandwijken”, met name in Rotterdam-Zuid, zal niet genoeg geld zijn, blijkt uit de brief.

KPMG trekt goedkeuring over jaarrekening in

KPMG heeft haar goedkeuring over Vestia’s jaarrekening over 2010 ingetrokken, zo laat de accountant vandaag in een online verklaring weten. In dat jaar verdubbelde verdachte Marcel de V. de derivatenportefeuille van 5 naar 10 miljard euro. Na onderzoek heeft KPMG “twijfels” of alle rentecontracten “op een juiste wijze” in de jaarrekening zijn verwerkt. Ook de mogelijke fraude zou “een effect” kunnen hebben gehad op de jaarrekening, laat de accountant weten. Ook heeft KPMG nader onderzoek naar derivaten van andere corporaties gedaan en waar nodig “contact opgenomen”.

De “maatregelen zijn ingrijpend’’ en hebben “de nodige consequenties”, erkennen interim-bestuurders Jacques Thielen en Gerard Erents van Vestia in een reactie. “Het is duidelijk dat er scherp aan de wind moet worden gevaren.’”