‘Lovergirl vervangt loverboy voor ronselen minderjarige prostituees’

Minderjarige meisjes zouden steeds vaker door andere meisjes de prostitutie in worden gelokt. Waar in het verleden vooral loverboys het probleem waren, zien hulpverleners nu ook dat zogenaamde lovergirls meer worden ingezet door pooiers. Dat blijkt uit een rondgang van Spits langs verschillende opvanginstellingen en mensenhandeldeskundigen.

De stichting Stop Loverboys Nu zegt in het gratis dagblad dat bij niet minder dan 85 procent van de gevallen lovergirls betrokken zijn. De instantie krijgt er dagelijks meldingen over binnen.

“Vroeger hadden die vooral betrekking op loverboys. Later kregen we meldingen van ronselpraktijken via internet. Nu zien we in toenemende mate dat lovergirls zich bezighouden met het ronselen van nieuwe meisjes voor de prostitutie.” - stichting Stop Loverboys.

Hoe groot de groep lovergirls is, is moeilijk te zeggen, schrijft Spits. Dat zou te maken hebben met dat de lovergirls vaak zelf ook slachtoffer zijn en daarom niet veroordeeld worden. De meisjes profiteren bovendien maar nauwelijks van hun ronselpraktijken. Het probleem is moeilijk aan te pakken omdat slachtoffers bijna nooit aangifte doen.

    • Jules Seegers