GroenLinks-fractie ook akkoord: voldoende steun bezuinigingspakket

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De fractie van GroenLinks is vanavond als laatste van de vijf onderhandelende partijen akkoord gegaan met het vanmiddag overeengekomen bezuinigingspakket. Eerder hadden de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al ingestemd met het akkoord.

De fractievoorzitters spraken eerder vanmiddag af elkaar na fractieberaad om kwart voor zes weer te ontmoeten. Dat werd even voor zes uur uitgesteld tot zeven uur, omdat de GroenLinks-fractie nog in beraad was. Om half negen begint in de Kamer het uitgestelde debat over de begroting van volgend jaar. De verwachting is dat de partijen voor ongeveer veertien miljard aan bezuinigingsmaatregelen zijn overeengekomen. Met de maatregelen zou het begrotingstekort van Nederland volgend jaar, zoals in Europees verband is afgesproken, uitkomen op de gewenste drie procent.

CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma kon vanmiddag als eerste bekendmaken dat zijn fractie akkoord is met het onderhandelingsresultaat. Hij noemde de Haagse dag van vandaag “een aparte, hele bijzondere dag”:

“Onder hele hoge druk zijn partijen bij elkaar gekomen. Ik denk dat dit heel positief is in de richting van de financiële markten en onze schuld.”

VVD: akkoord bevat stevige en pijnlijke maatregelen die noodzakelijk zijn

De fractieleider van de VVD, Stef Blok, sprak tegenover de NOS van “stevige en pijnlijke maatregelen die noodzakelijk zijn om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen.” Hij benadrukte dat het gaat om een akkoord op hoofdlijnen. Volgens Blok verschilt het akkoord op “wezenlijke punten” van wat in het Catshuis op tafel lag. Het bevat lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven en een aantal hervormingen. Zo noemde hij de hervorming van het ontslagrecht. De aflossingsvrije hypotheek wordt afgeschaft, maar de afschaffing van de overdrachtsbelasting blijft gehandhaafd.

De onderhandelende partijen waren sinds vanochtend weer met minister De Jager van Financiën in gesprek over een bezuinigingspakket. De minister zei rond half vier dat er uitzicht was op een “akkoord op hoofdlijnen”. Volgens De Jager heeft hij “constructieve gesprekken” met VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks gevoerd en is het een “goede zaak” dat er een akkoord in zicht is.

PvdA doet niet mee, heeft problemen met nullijn en btw-verhoging

De PvdA is geen onderdeel van de gelegenheidscoalitie die vanmiddag een begrotingsdeal met het kabinet sloot. Samsom zei vanmiddag niet te begrijpen waarom hij niet bij de gesprekken was uitgenodigd. Hij sprak nadat het principe-akkoord gesloten was nog met minister De Jager en GroenLinks-fractievoorzitter Sap, maar gaf aan het akkoord op dit moment niet te kunnen steunen. Hij heeft problemen met een nullijn voor politieambtenaren en leraren, een btw-verhoging en de verhoging van de pensioenleeftijd. “De pijn moet niet alleen bij de lage en middeninkomens komen te liggen”, aldus Samsom.

Volg het laatste nieuws rond het akkoord in ons liveblog.