Wel gelukt/niet gelukt in 1,5 jaar tijd: Verhagen (CDA)

Den Haag : 14 oktober 2010 Kabinet Rutte. Minister van economische zaken, landbouw en innovatie Maxime Verhagen. foto © RVD/Kouwenhoven en Rozenburg
Den Haag : 14 oktober 2010 Kabinet Rutte. Minister van economische zaken, landbouw en innovatie Maxime Verhagen. foto © RVD/Kouwenhoven en Rozenburg

WEL GELUKT Op Economische Zaken werd geschrapt in talloze innovatiesubsidies. In plaats daarvan kwamen negen nieuwe ‘topsectoren’. Verder werd een begin gemaakt met het terugdringen van de administratieve lastendruk. Voor dit jaar moest dat 10 procent zijn, als alle wetgeving (bij verschillende ministeries) nog wordt doorgevoerd zou dit hoger uitkomen. De Aanbestedingswet, die kansen van midden- en kleinbedrijf op overheidsopdrachten moet vergroten, ligt nog bij de Eerste Kamer.

NIET GELUKT De sluiting van MSD Organon in Oss kon niet worden voorkomen. In plaats daarvan kwam een Life Sciences Park waardoor een deel van de werkgelegenheid behouden bleef.