Vrouw wacht bij infarct te lang met alarmoproep

Vrouwen sterven vaker dan mannen aan een hartaanval doordat ze te lang wachten met het bellen van de ambulance. Vrouwen wachten gemiddeld 17 minuten langer dan mannen. Tijdens een hartaanval is elke minuut van levensbelang.

Dat blijkt uit onderzoek van de wetenschappelijke vereniging voor cardiologie naar 3.483 patiënten die tussen 2006 en 2009 een hartaanval kregen. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van patiënten in de regio’s Leeuwarden, Alkmaar en Leiden.

Van de vrouwen met een hartaanval stierf 6 procent binnen een week. Bij de mannen was dat 3 procent. Hartaanvallen zijn doodsoorzaak nummer één in Nederland.

Landelijk krijgen elk jaar zo’n 27.000 mensen een hartaanval, van wie driekwart man is. „We vinden het erg dat vrouwen de symptomen niet herkennen en hopen dat ze eerder 112 bellen als ze last hebben”, zegt Victor Umans, vicevoorzitter van de wetenschappelijke vereniging voor cardiologie.

In totaal sterft nog 7 procent van de mensen die een hartaanval krijgen binnen een maand (1.890 mensen per jaar); in de jaren dertig van de vorige eeuw was dat nog eenderde van de getroffenen. Betere medicijnen, hartbewaking en dotteroperaties hebben ertoe geleid dat veruit de meeste hartpatiënten doorleven.

De symptomen zijn een zeer drukkend gevoel op de borst, dat ‘uitstraalt’ naar de linkerarm of -kaak. Gemiddeld zit bij vrouwen 192 minuten tussen de eerste klacht (pijn) en het moment dat de cardioloog een ballonnetje in de kransslagader heeft geplaatst, die de dichtgeslibte ader opent. Bij mannen is die tijd gemiddeld 175 minuten. Als iemand het alarmnummer 112 belt, wordt een ambulance gestuurd. De ambulancebroeders maken een hartfilmpje om te zien of sprake is van een hartaanval. Als dat zo is sturen ze dat filmpje elektronisch naar het ziekenhuis, dat het medische team oproept. Tussen het maken van het filmpje en de opening van de kransslagader, zit gemiddeld 79 minuten.

Maar vrouwen wachten dus zeventien minuten langer met 112 bellen. Umans: „We zijn benieuwd waarom vrouwen er langer over doen.” De wetenschappelijke vereniging voor cardiologie probeert de tijd tussen hartaanval en behandeling overal te verkorten.