Wilders: ik kon niet anders - Roemer bedankt PVV-leider

Wilders in de Kamer. Screenshot NOS

PVV-leider Geert Wilders zegt dat hij de stekker uit de gedoogcoalitie heeft getrokken omdat hij niet anders kon. Het getuigt juist van moed om nee te zeggen tegen het uiteindelijke pakket dat op tafel lag in het Catshuis, verklaarde hij vanmiddag tijdens het debat over de val van het kabinet.

Het Catshuispakket pakt volgens hem vooral de burger, met onder meer de btw-verhoging en de nullijn. Wilders:

“Dit is het laatste wat Nederland nodig heeft. Het CPB bevestigt ons gelijk. De koopkracht daalt. We tonen moed en een rechte rug door nee te zeggen tegen dit akkoord. Ik kon niet anders. Of we kiezen voor Henk en Ingrid of we kiezen voor Brussel en de megabezuinigingen en we maken de economie kapot”

Hij herhaalde dat hij zijn rug recht heeft gehouden door niet te buigen voor de begrotingseis van de ‘ongekozen bureaucraten uit superstaat Brussel’ om het tekort volgend jaar terug te dringen tot drie procent.

Arie Slob (ChristenUnie) wilde van Wilders weten wat er de weken na de bijna-breuk van eind maart is gebeurd. Wilders:

“Na de bijna breuk hebben we gezegd dat we verder wilden. Aan het einde van de rit maak je echter de balans op. (…) Het toont lef en moed dat we nu nee hebben gezegd.”

Wat tot dusver opviel in het debat was dat de partijen relatief aardig voor elkaar waren, zegt onze politiek redacteur Derk Stokmans:

“Ze zijn genuanceerd, omdat ze nog met elkaar moeten samenwerken. Er wordt nauwelijks gesproken over de val van het kabinet en wat er nu precies gebeurd is in het Catshuis, terwijl oppositiepartijen dat best hadden kunnen aansnijden bij Van Haersma Buma en Blok. Ook valt op dat Wilders een kleinere rol had dan normaal: hij werd nauwelijks geïnterrumpeerd en interrumpeerde niet. Maar dit debat gaat over de begroting voor 2013 en de PVV speelt daarin nu een veel kleinere rol.”

Politiek redacteur van NRC Handelsblad Thijs Niemantsverdriet over de bijdrage van Wilders:

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Interessant: geen van de partijen, behalve de CU, interrumpeert Wilders. #catshuisdebat

En politiek redacteur Tom Jan Meeus op Twitter:

Twitter avatar tomjanmeeus Tom-Jan Meeus Vreemd debat. Toen ze Wilders moesten negeren vielen ze hem aan. Nu ze hem aan kunnen vallen negeren ze hem

Roemer bedankt Wilders voor val kabinet

SP-fractieleider Emile Roemer bedankte Geert Wilders voor het opblazen van de gedoogcoalitie.

“Dit kabinet gebruikte de crisis om de publieke sector verder in de uitverkoop te doen. Daarom ben ik blij met de beslissing van Wilders. (…) Nu staan we voor de keuze alsnog onze verantwoordelijkheid te nemen. We moeten mensen het vertrouwen geven dat we er voor hen zijn. De SP wil geen knutselwerk van een demissionair kabinet. Desondanks moeten we wel plannen naar Brussel sturen, iets waar wij ook ideeën over zullen inbrengen. Hoe meer zaken we het met elkaar over eens kunnen worden, hoe beter het is.”

Roemer wil snelle verkiezingen.

“We moeten zo snel mogelijk weer een volwaardige regering hebben. Wat ons betreft voor de zomervakantie. Ik vraag de premier daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.”

Politiek redacteur Erik van der Walle van NRC meldde op Twitter:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Ook Roemer wordt door niemand genterrumpeerd. Beetje tam debat, kamer neemt voorschot op samenwerking rond bezuiniging.

Volg ook ons liveblog met van minuut tot minuut updates over het Kamerdebat.