Egypte hervat offensief tegen organisaties VS

De Egyptische regering heeft een werkvergunning geweigerd aan acht Amerikaanse democratiserings- en ontwikkelingsorganisaties, waaronder de groep van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter die verkiezingen volgt. De lucratieve betrekkingen met de Verenigde Staten kunnen verder onder druk komen te staan, nu het ministerie van Sociale Zaken hun verzoeken heeft afgewezen met het argument dat de activiteit van de acht groepen de staatssoevereiniteit schendt.

Een en ander heeft het staatspersbureau MENA gisteren gemeld. Behalve Carters organisatie werd onder andere ook de liefdadigheidsgroep Koptische Wezen een vergunning geweigerd. Deze verschaft medische en sociale hulp in samenwerking met 35 kerken in Egypte.

Het Carter Center is de prominentste van de acht groepen. De afwijzing maakt het onwaarschijnlijk dat de organisatie waarnemers zal kunnen sturen naar de Egyptische presidentsverkiezingen, die 23 en 24 mei worden gehouden. De Egyptische verkiezingscommissie heeft hoe dan ook nog niet besloten of buitenlandse waarnemers in de stembureaus worden toegelaten.

Een eerdere affaire met verscheidene andere Amerikaanse democratiseringsorganisaties, waarbij eind vorig jaar Amerikaanse en andere buitenlandse activisten werden aangeklaagd en tijdelijk een uitreisverbod kregen opgelegd, loopt ook nog steeds. De activisten mochten weg nadat Washington had gedreigd de jaarlijkse militaire hulp van 1,3 miljard dollar stop te zetten, maar de beschuldigingen van opruiing zijn niet ingetrokken. Gisteren meldde Interpol juist dat het een Egyptisch verzoek heeft afgewezen voor een wereldwijd arrestatiebevel tegen 15 andere employés van deze organisaties, van wie 12 Amerikanen. Interpol wees op zijn regels die „politieke, militaire, religieuze of raciale” interventies verbieden.

Een van de 15, de Amerikaan Charles Dunne, zei gisteren dat „de Egyptenaren er alles aan doen om deze zaak en de confrontatie met maatschappelijke organisaties meer in het algemeen op de spits te drijven”. Dunne is een vroegere diplomaat die van 1999 tot 2002 in Kairo was gevestigd. Nu is hij directeur van Freedom House, dat actie voert voor democratie en mensenrechten in de wereld. Freedom House was een van de organisaties die eind vorig jaar mikpunt werden. ( Reuters, AP)