Vakcentrales willen stop op controversiële plannen kabinet

Vakcentrales FNV, CNV en MHP willen naar aanleiding van de val van het kabinet-Rutte dat de bezuinigingen op het passend onderwijs en de Wet werken naar vermogen gezien controversieel worden verklaard.

Dat zou betekenen dat hierover voorlopig geen besluit wordt genomen. Eigenlijk zou de Tweede Kamer morgen stemmen over de omstreden Wet werken naar vermogen, of dat gebeurt is nu onduidelijk. Het wetsvoorstel zou de bijstand, de Wajong-uitkering voor jonge arbeidsongeschikten en de regeling voor sociale werkplaatsen samenvoegen tot één regeling. Daardoor zouden vanaf 2013 veel minder mensen toegang krijgen tot de sociale werkplaats en de Wajong en zouden meer mensen dan nu onder de bijstand vallen. In theorie zouden VVD, CDA, PVV en SGP morgen de wet nog aan een meerderheid kunnen helpen.

Maar als het al tot een stemming komt is het volstrekt onduidelijk wat de PVV gaat doen, schreven financieel en politiek redacteuren Marike Stellinga en Oscar Vermeer vanmiddag in NRC Handelsblad. De PVV slikte deze versobering van de sociale zekerheid immers enkel vanwege de samenwerking met CDA en VVD én op voorwaarde dat de huidige werknemers in sociale werkplaatsen werden ontzien.

Vakcentrales willen ook terugdraaien langstudeerboete

Verder pleiten de drie vakcentrales ervoor de langstudeerboete terug te draaien. Ze houden evenals de werkgevers wel vast aan het pensioenakkoord, meldt persbureau Novum. CNV-voorzitter Jaap Smit verwacht dat de “gewraakte” Wet werken naar vermogen, nu niet meer door de Tweede Kamer wordt behandeld. FNV-voorzitter Agnes Jongerius:

“Nu premier Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, moet een pas op de plaats worden gemaakt bij plannen die zoveel mensen raakt”

De FNV, CNV en MHP houden vast aan het pensioenakkoord, waarin de AOW-leeftijd in 2020 omhooggaat van 65 naar 66 jaar. De Catshuisonderhandelaars wilden de AOW-leeftijd al in 2015 verhogen. De vakcentrales keren zich verder tegen de nullijn in cao-onderhandelingen. Ze benadrukken dat alle werknemers recht hebben op vrije cao-onderhandelingen waarin afspraken gemaakt kunnen worden over loon en werkzekerheid. Jongerius:

“Werkgevers en werknemers zijn al heel lang in staat onderhandelingen te voeren en zo tot een verantwoorde loonontwikkeling te komen. Daar hebben we geen nullijn voor nodig.”

Vakcentrale CNV wil de overheidsfinanciën op orde brengen via structurele hervormingen in de zorg en op de woning- en arbeidsmarkt, laat een woordvoerder weten. Volgens de zegsman is een hervorming op de arbeidsmarkt ook mogelijk zonder het ontslagrecht te hervormen. “Als er betere, sectoroverstijgende opleidingsmogelijkheden komen, is dat ontslagrecht straks helemaal niet meer nodig. Dan vinden werknemers vanzelf een andere baan.”

‘Je regeert niet over je graf, maar formele procedure ontbreekt’

Of het demissionaire kabinet aangekondigde wetten en plannen laat behandelen in de Tweede Kamer is niet duidelijk, schrijven Stellinga en Vermeer.

‘Juridisch heeft een demissionair kabinet dezelfde bevoegdheid als in de missionaire periode. Maar de gewoonte is dat alleen lopende zaken worden afgehandeld en geen controversiële voorstellen worden ingediend of afgehandeld. Omstreden onderwerpen moet het kabinet maar overlaten aan een volgend kabinet, regeren over je graf heen doe je niet. Ook de Eerste Kamer maakt zo’n lijst van onderwerpen die niet meer worden behandeld.’

Maar Stellinga en Vermeer wijzen erop dat er geen formele procedure bestaat voor de afhandeling van de plannen van het gevallen kabinet.

‘Een formele procedure ontbreekt, dus het is aan de Kamer om de lijst samen te stellen. Het gaat erom wat het kabinet nog wordt gegund. De polariserende politieke verhoudingen beloven weinig goeds. Op Twitter zong het afgelopen weekend al het ene na het andere onderwerp rond dat controversieel moet worden verklaard: de Blankenburgtunnel, de vorming van een nationale politie, het boren naar schaliegas, het bestraffen van illegaliteit. De ongeschreven regel is dat als een aanzienlijke minderheid iets controversieel wil verklaren, dat ook gebeurt.’