‘Kamer wil verkiezingen op 27 juni’ - Brinkman: democratie ver te zoeken

VVD, PvdA, SP en PVV willen dat verkiezingen nog voor de zomer plaatsvinden. Foto NRC / Maarten Hartman

Een meerderheid van de Tweede Kamer stuurt aan op snelle verkiezingen. Die zouden volgens de VVD, PvdA, SP en PVV nog voor de zomer plaats moeten vinden. Dat meldt de NOS. Volgens Hero Brinkman wil de Kamer verkiezingen op 27 juni. De overige fractieleiders stellen dat er nog geen datum vaststaat.

Update 18.43 uur:
De Kiesraad laat weten dat het erg kort dag is om op 27 juni verkiezingen te houden en noemt woensdag 5 september “de eerste reële datum”. Uiteindelijk is de beslissing aan het demissionaire kabinet. Zie ook dit bericht.

Ruimte in kieswet voor snelle verkiezingen

De Kieswet schrijft voor dat de verkiezingen op de 43ste dag ná de zogenoemde kandidaatstelling kunnen plaatsvinden. Vanwege “een zorgvuldige voorbereiding” wordt in de praktijk 40 dagen aangehouden voor die kandidaatstelling. Dit staat er in de kieswet:

Artikel F 2
In geval van ontbinding van de Tweede Kamer vindt de kandidaatstelling plaats binnen veertig dagen na de dagtekening van het koninklijk besluit tot ontbinding, op een bij dat besluit te bepalen dag.

Artikel J 1
De stemming vindt plaats op de drieënveertigste dag na de kandidaatstelling.

‘Zeer ongebruikelijk en nadelig voor nieuwe partijen’

Volgens Herman Staal, chef van de politieke redactie van NRC Handelsblad, zijn snelle verkiezingen ongebruikelijk en in het nadeel van nieuwe partijen. Staal:

“Het is zeer ongebruikelijk. De termijn van veertig dagen voor de kandidaatstelling is echter een maximale termijn. In theorie kan je je besluiten dat je die termijn terugbrengt naar bijvoorbeeld tien dagen na het ontbindingsbesluit. Daarmee bezorg je nieuwe partijen wel een groot nadeel. Die hebben dan namelijk minder tijd om de handtekeningen te verzamelen en zich kandidaat te stellen.”

Brinkman: democratie ver te zoeken

Als de termijn van de kandidaatstelling inderdaad terug wordt gebracht is dat dus slecht nieuws voor Hero Brinkman. Hij stapte vorige maand uit de PVV-fractie en gaf gisteren aan mee te willen doen aan nieuwe verkiezingen. Brinkman reageert op Twitter boos over de wens van de Kamer om voor de zomer verkiezingen te houden.

Twitter avatar HeroBrinkman Hero Brinkman Democratie is ver te zoeken in dit land. Kleinst mogelijke meerderheid wil verkiezing voor zomerreces.

Tegen de NOS zei Brinkman na een bijeenkomst met alle fractievoorzitters dat een Kamermeerderheid verkiezingen wil op 27 juni. De kandidatenlijsten moeten dan op 15 mei zijn ingeleverd. Volgens CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma zijn er nog geen afspraken gemaakt over een datum. De beslissing over een datum ligt bij het demissionaire kabinet.

Eerder werd al bekend dat de oppositie pleit voor snelle verkiezingen.

Beatrix krijgt vanmiddag advies

Eerst moet koningin Beatrix een ontbindingsbesluit van de Tweede Kamer ondertekenen. Koningin Beatrix krijgt daarover advies van anderen. Onder anderen vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State komt langs, net als de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer, Fred de Graaf (VVD) en Gerdi Verbeet (PvdA).