In beeld

Zoeken naar goud in Mongolië

'Ninjamijnwerkers' worden ze genoemd, de mijnwerkers die in de graslanden van Mongolië naar goud zoeken. Ze danken hun bijnaam aan de op schildpadschilden lijkende groene schalen die ze tijdens hun werkzaamheden op hun rug draaien. De afgelopen vijf jaar is vanwege een teruglopend aanbod op de legale markt en de toenemende vraag vanuit China het mijnwerkerswerk een stuk lucratiever geworden. Duizenden nomaden komen vanwege de stijgende prijzen van het goud graag onder barre omstandigheden in de mijnen werken. De foto's in onderstaande serie zijn gemaakt in een landschap dat zo'n 200 kilometer ten zuidwesten ligt van de hoofdstad van Mongolië, Ulaanbator.
Mijnwerkers graven gaten in hun zoektocht naar goud.
Reuters / David Gray
Paarden grazen op grasvelden zo'n tweehonderd kilometer ten westen van hoofdstad Ulaanbator.
Reuters / David Gray
Een mijnwerker zit in een traditionele Mongoolse tent in het mijnwerkerskamp.
Reuters / David Gray
Een mijnwerker rust uit naast voor de zoektocht naar goud gegraven gat van 4,6 meter.
Reuters / David Gray
Een mijnwerker verwijdert stenen om zijn zoektocht naar goud makkelijker te maken.
Reuters / David Gray
Een oud in Rusland gemaakt busje in het mijnwerkerskamp in Mongolië.
Reuters / David Gray
Een mijnwerker laat het goud zien dat hij gevonden heeft bij zijn werkzaamheden.
Reuters / David Gray
Mijnwerkers kijken naar een machine die gebruikt wordt om het goud van het gesteente te scheiden.
Reuters / David Gray
Een mijnwerker gooit water in een machine die gebruikt wordt om het goud van de stenen te scheiden.
Reuters / David Gray
Mijnwerkers wachten tot hun gevonden goud tot één stuk wordt gesmeden, waarna het verkocht kan worden.
Reuters / David Gray
Een mijnwerker toont zijn aaneengesmeden stuk goud.
Reuters / David Gray