VVD, PVV en CDA waren het eens over bezuinigingen van 14,2 miljard

De zes onderhandelaars bij het Catshuis. Zij waren het in principe eens over 14,2 miljard aan bezuinigingen. Foto Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders waren het in het Catshuis in principe eens over een bezuinigingspakket van 14,2 miljard euro. Onder meer zou de AOW-leeftijd al in 2015 worden verhoogd naar 66 jaar.

Andere bezuinigingen en hervormingen waarover de VVD, PVV en het CDA het eens waren geworden zijn volgens meerdere bronnen, waaronder RTL Nieuws:

  • Zorg: Eigen bijdrage van 9 euro recept-regel, AWBZ-maatregel die 600 miljoen zou opleveren.
  • Btw: Het lage btw-tarief zou stijgen van 6 naar 7 procent, het hoge tarief van 19 naar 21 procent. Dat zou maar liefst 4,7 miljard opbrengen.
  • Extra omroepbezuinigingen: eerste jaar met 25 miljoen, tweede jaar 50 miljoen.
  • WW-duur niet korten. Er zou niets veranderen aan het ontslagrecht.
  • Bevriezen salarissen voor iedereen in Nederland, behalve voor de AOW’ers. Dat zou door besparingen op ambtenarensalarissen zeker 4 miljard opbrengen
  • Om de koopkracht te repareren (ter compensatie van de verhoging van de btw)zou in 2014 en 2015 een verlaging van inkomenstenbelasting plaatsvinden.
  • Er zou een volledig akkoord over de woningmarkt overeen zijn gekomen: zo zou de hypotheekrenteaftrek ieder jaar met drie procent worden afgebouwd.
  • Studiefinanciering: zou helemaal een leenstelsel worden.

Wilders had ook toezeggingen op gebied van immigratie binnen

Volgens NRC-redacteur Erik van der Walle zouden er ook afspraken gemaakt zijn over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Volgend jaar zou daarop een half miljard worden bezuinigd, en in 2014 en 2015 nog eens 750 miljoen.

Het begrotingstekort zou door al deze maatregelen in 2013 uitkomen op 2,8 procent. Dat is onder de eis van 3 procent die de Europese Commissie voor dat jaar stelt. Het werd door het Centraal Planbureau uitvoerig doorgerekend.

Wilders kreeg volgens als extra niet-financiële toezegging dat asielzoekers voortaan een terugkeerverklaring moeten ondertekenen. Dat betekent dat zij beloven te vertrekken als ze geen verblijfsvergunning krijgen.

Verder zou Nederland bereid zijn na te denken over het innemen van een uitzonderingspositie (opt-out) binnen de EU als het gaat om de opvang van asielzoekers. Wel zou het kabinet eerst verder hebben willen verkennen wat er binnen Europa nog mogelijk is.