Werklast van Europese Hof te hoog door telkens zelfde verzoeken

Om de werkdruk van het Europese Hof te verlichten, besloten de lidstaten van de Raad van Europa gisteren de invloed van het Hof in te perken.

Londen. De 47 lidstaten van de Raad van Europa zijn gisteren overeengekomen hoe de werklast van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat onder de Raad valt, kan worden verlicht. De achterstand in Straatsburg in behandelde zaken liep vorig jaar op tot meer dan 150.000.

Mensenrechtengroepen maakten zich grote zorgen over de ministersconferentie in de Britse badplaats Brighton. Het Verenigd Koninkrijk, nu voorzitter van de Raad van Europa, presenteerde de afgelopen maanden verregaande plannen om de invloed van het Hof in te perken.

Premier David Cameron staat onder druk van partijgenoten en media die al jaren campagne voeren tegen de „dictaten” van het „machtsbezeten” Straatsburgse Hof.

Kern van de Britse visie is dat nationale rechters en parlementen meer ruimte moeten krijgen in dergelijke kwesties. Zij moeten het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens toepassen, en alleen als sprake is van serieuze mensenrechtenschendingen het Hof in Straatsburg.

De overeenkomst van gisteren legt veel nadruk op ‘kloonzaken’. Over veel van dezelfde kwesties blijven verzoeken binnenkomen bij het Hof, zoals over de behandeling van Tsjetsjenen door Rusland (dat land is goed voor meer dan een kwart van het totaal aantal rechtszaken in Straatsburg). Regeringen wordt opgeroepen „technische assistentie” van de Raad van Europa toe te staan. NRC