Breivik vertelt over Utøya - een reconstructie in tweets

Het Noorse eiland Utøya, gezien vanaf de boot waarmee Breivik naar het eiland werd gebracht.
Het Noorse eiland Utøya, gezien vanaf de boot waarmee Breivik naar het eiland werd gebracht. Foto Reuters / Tore Meek

In de rechtbank in Oslo vertelde Anders Behring Breivik vandaag over de moordpartij op het eiland Utøya. Luuk Mulder, die de zaak voor NRC Handelsblad en zijn vele twittervolgers verslaat, tikte mee met de verklaring van Breivik. Zijn tweets bij elkaar vormen een heftige en confronterende reconstructie van de moordpartij, gezien door de ogen van de moordenaar.

Volg alle tweets van Luuk Mulder over het Breivik-proces hier. Hij hoort Noors en typt Nederlands, dus een enkele tikfout is niet te voorkomen.

Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Nu gaan we naar Breiviks verklaring over Utøya.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Hij vraagt of hij alles moet vertellen, het gaat echt verschrikkelijk worden. Ja zegt aanklaagste Engh
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik waarschuwt mensen de zaal te verlaten als ze het niet willen horen. Iedereen blijft zitten.

Wachten op de boot

Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Hij kwam met een nep zwaailicht aangereden bij het eiland. Hij had een nep-politie uniform aan.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Er kwamen twee AUF’ers aangelopen. Ik stapte uit zodat ze niet in mijn auto konden kijken.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik was zenuwachtig. Ik was bang dat ze mijn politie-emblemen zouden herkennen als nep. Maar dat deden ze niet.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik zei de AUF’ers dat ze boot moesten laten overkomen. Dat deden ze. Ik moest 10 minuten wachten.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik vertelde dat ik gestuurd was vanwege de aanslagen in Oslo.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik wachtte in de auto tot de boot kwam.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik vertelde dat er nog 2 agenten aan zouden komen. Hij zou iedereen op het eiland voorlichten over wat er in Oslo is gebeurd.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik had mijn geweer inmiddels open en bloot bij me. Er werd me verteld dat ik die niet mee moest nemen. Dat zal mensen beangstigen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Dus ik deed mijn geweer in een tas. Ik overwoog mijn shotgun mee te nemen, maar dat deed ik niet.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik was er van overtuigd dat ik op de kade al heftige tegenstand zou krijgenMaar dat was niet zo Ik pakte het geweer in n wachtte op de boot.

Aankomst op Utøya

Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Tijdens de overtocht praatte met de kapitein van de veerpont.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik vertelt rustig en zakelijk.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Aangekomen op het eiland kwamer er 3/4 mensen op mij af. Het was duidelijk dat er een wachter bij was. (een agent buiten functie)
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik analyseert elk gevaar dat hij anticipeerde. De wachter vertelde hij het zelfde verhaal als de anderen. Hij vond mijn emblemen ok.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik vroeg de kapitein hem te helpen een barricade op te werpen voor een eventuele shoot-out met sluipschutters. Ze hielpen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik praatte 5 minuten met de wachter. Toen vond ik dat hij mij begon te wantrouwen. Hij begon mij dingen te vragen. Toen dacht ik…
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Nu gaat het gebeuren. Ik was bijna verlamd. Ik heb helemaal geen zin om dit te doen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen vroeg hij mij nog iets. Toen zei ik dat hij me naar het hoofdgebouw moest brengen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen dacht ik het is nu of nooit.

De schietpartij

Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik vertelt langzaam, intens. Hij benadrukt dat hij het moeilijk vond.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Er waren 100 stemmen die zeiden dat ik het niet moest doen. Mijn hele lichaam protesteerde.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik pakte mijn geladen pistool. Ik wist dat er mensen om me heen waren, die hadden me kunnen overmeesteren.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Het moment duurde een jaar. Ik herinner me dat toen ik mijn wapen pakte iemand zei dat ik hem niet op iemand moest richten.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik richtte mijn wapen op zijn hoofd en schoot hem in zijn hoofd. Toen rende iemand weg die schoot ik ook neer.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik schoot ze allebei nog 2x in het hoofd.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Er morgen mensenom me heen te rennen. Ik schoot de volgende neer. Toen raakte in shock. Ik herinner me eigenlijk niets meer.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik weet niet meer of schietend naar het hoofdgebouw liep of niet. Er renden veel mensen om me heen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik zucht, maar toont nog geen emotie. Legt uit dat hij eigenlijk twee mensen wou executeren.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen had ik bepaald dat ik de crew van de boot moest neutraliseren. Maar ik wist niet zeker of zij van de AUF waren of burgers.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Dus deed ik het niet. Dat was een militaire fout. Maar ik wist niet of ze van de AUF waren.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik dacht dat het een grote fout was om de boot te laten gaan, maar ja. Ik liep het hoofdgebouw in. Verder weet ik niet veel meer.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Volgens mij haalde ik toen mijn geweer erbij. Ik herlaadde mijn pistool. Het volgdende dat ik me herinner is dat ik naar een groep toe liep.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Mensen kijken me bang aan, ze weten niet wat er gebeurd.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik zegt dat hij moeit heeft te herinneren wat er gebeurde.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik loopt rood aan. Hij zucht veel. Bijt op zijn lip.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik vroeg de groep “Wat is er aan de hand?” Zij riepen: “Jij hebt hem neergeschoten, jij hebt hem neergeschoten” Toen schoot ik op hen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen ben ik naar binnen gegaan met het idee zoveel mogelijk mensen te executeren als ik kon.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik herinner me niets meer van wat er daar binnen is gebeurd. Ik herinner me later dat er heel veel bloed lag. Er is me verteld dat ik daar
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder 6-7 mensen heb vermoord.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Er stond een groep AUF’ers, ik werd razend, ik schoot ze allemaal in het hoofd.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Mensen waren verstijfd, ze konden niet meer bewegen. Mensen doken weg. Maar ik had geen munitie mee.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik herinner me dat mensen schreeuwen en smeekten voor hun leven. Ik herlaadde en schoot de twee verstijfde mensen in hun hoofd.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder De eerste nabestaanden verlaten de zaal.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Een iemand probeerde mij aan te vallen. Hij kwam op mij af, ik duwde hem weg en schoot hem neer.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik snapte niet waarom er nog mensen in de ruimte waren. Ik schoot ze allemaal. Eentje herinner ik me heel goed.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Een man probeerde de kogels te ontwijken. Daardoor kon ik hem niet in het hoofd schieten. Dus schoot ik hem een paar keer in zijn lichaam.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen werd het stil in de kamer. Ik weet niet meer waar ik toen heen ging.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik ontspant wat. Concetreert zich duidelijk op zijn verhaal.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik stond op de camping. Er kwam iemand uit een tent. Hij had zn iPod op en had niet gehoord wat er aan de hand was. Ik schoot m in het hoofd
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen switchen ik naar mijn geweer. Er stond een grote groep op 50 meter. En toen ging ik los.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen liep ik er heen en nam “opvolgingsschoten” op de gewonden. Een iemands hoofd knalde uit elkaar, dat weet ik nog goed.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik wist heel goed wat ik deed. Maar het was zo belangrijk wat ik deed.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Volgens mij ben ik toen achter een groep aan gegaan die het bos in rende. Ze stopte ineens met rennen en ging liggen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik rende er heen en schoot ik ze allemaal in het hoofd.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Daarna kon ik me niet meer controleren. Ik dacht alleen wat ik moest doen. Daar kon ik alleen nog maar aan denken.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik kwam bij het schoolgebouw. Daar stond een AUF’er. Ik liep er heen, en hij keek me alleen maar aan. Ik was erg attent op aanvallen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Als iemand mij had willen aanvallen was dat best makkelijk geweest. Ik probeerde overzicht te bewaren. Daarom herinner ik me weinig details
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Mijn doel was om mijn schieten iedereen het water in zou jagen en dat ze zouden verdrinken. Omdat te laten lukken overwoog ik 2 dingen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik onderbreekt zijn verhaal met een verhaal over hoe hij eigenlijk mensen het water in had willen jagen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Er is veel gespeculeerd over wat ik riep. Ik riep: “Jullie gaan allemaal dood verdomde marxisten.”
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik schoot de jongen voor het schoolgebouw neer. Hij riep dat iedereen moest rennen. Ik zag een meisje lopen, ik schoot 3x op haar.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik dacht dat er veel mensen in het schoolgebouw zouden zijn. Maar ik dacht dat als ik naar binnen zou gaan ik neergeslagen zou worden.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Dus ik bleef buiten.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Veel mensen in de rechtszaal zijn in tranen, niet alleen de nabestaanden en overlevenden.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik gaat verder waar hij gebleven is. De rode wangetjes zijn verdwenen. Hij maakt wat aantekeningen en begint.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Hij begint met de bijwerkingen van de cocktail die hij had genomen. Die zou hem snel dehydreren. Daarom had ik twee liter water bij me.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik had ook veel munitie bij me.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik zag twee tanken diesel. Ik was van plan mensen uit het schoolgebouw te jagen door het in de brand te steken. Maar m’n aansteker was kapot
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Later leerde ik pas dat Diesel niet brand, dus dat was nog een van mijn fouten.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik dacht als ik ze er niet uit kan branden kan ik ze er uit roken. Ik had 3 rookgranaten bij me. Die gooide maar ze ketsten af op de ramen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen dacht ik, ok. Nu zal de politie wel komen. Ik wilde voorkomen dat de sluipschutters van de politie me zouden neer schieten.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Dus ik verschanste me.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen hoorde ik veel geluid vanaf de waterkant. Daar waren boot mensen aan het redden. Er stond daar ook een groepje. Ik schoot er 2 neer.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik schoot op een van de boten die mensen probeerde te redden.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik wou de boten weg te jagen met schoten in het water.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Breivik zit er meer ontspannen bij. Geen rood gezicht meer. Geconcentreerd op zijn verhaal.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik ging terug naar het winkeltje in het hoofdgebouw. Op zoek naar een aansteker.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder In het gebouw lag een telefoon op de grond. Ik dach: ik heb mijn missie wel vervuld. Ik was mn eigen telefoon vergeten. Ik belde de politie
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik wilde me over geven. Maar de lijn was de hele tijd bezet.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen ik eindelijk door kwam vroeg ik doorverbonden te worden met de leider van de speciale politie-eenheid Delta.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik werd niet doorverbonden met de juiste persoon. Toen dacht ik, dan ga ik ook niet capituleren. Ik liep weer naar de waterkant.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik liep langs de noord kust van het eiland. Daar stonden 4 personen. Ik schoot op ze. 2 dood en 2 gewond.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik liep verder. Ik zag een groepje van 4, ik schoot er 3 in het hoofd.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik had me voorgenomen om nooit langs de oostkust te lopen omdat ik daar vanaf het vaste land neergeschoten kon worden door sluipschutters
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Aan de west kust zag ik een groepje dat er verward uit zag. “Hebben jullie hem gezien”, vroeg ik ze. Zodat ze niet weg zouden rennen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik zei, “jullie moet hier heen komen, er komt een boot om jullie te evacueren.” Een aantal kwamen op me af. Ik schoot er 2 in het hoofd.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder De groep bestond uit 15 man. Ik schoot ze neer. Er was er eentje die zei: “alsjeblieft, vriend.” Ik schoot ze allemaal neer.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen zag ik niemand meer die ik neer kon schieten. Ik schoot nog een aantal keer op de lichamen van de mensen die daar lagen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik heb toen alle lichamen nog een keer beschoten. Ik zag dat er een stuk 6 of 7 dood speelden. Ik schoot ze allemaal dood.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik overzag wat ik had gedaan, ik had het gevoel dat het verschrikkelijk was. Dus ik dacht niemand heeft mij gebeld dus ik bel nog een keer.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik belde nog een keer met de politie. “Kunnen jullie me doorverbinden met de leider van speciale eenheid Delta, ik wil me overgeven.”
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Maar ik werd niet doorverbonden, dus hing ik op.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen dacht, ik ga naar plekken waar ik me zou verstoppen, daar zijn vast mensen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Daar stonden inderdaad mensen. Vooral onder aan de kliffen stonden mensen. Ik schoot van boven af op ze. Een stuk of 4.

De arrestatie

Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik liep terug over het eiland en zag iedereen die ik neer had geschoten. Toen hoorde ik een helikopter. Toen dacht ik ok…
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Dat is de politie met een sluipschutter, ze gaan me neerschieten. Ik dacht te gaan sterven.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik keek naar mijn pistool en dacht: Zal ik mezelf neerschieten? Dan moet ik het nu doen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen dacht ik wat ik in het manifest schreef. Als je een operatie uitvoert moet je vechten tot het einde, ook in de rechtszaal.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder De helikopter kwam dichterbij. Ik vroeg me af waarom, de politie heeft toch thermografische camera’s, die moeten mij zien. Die is vast kapot
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik wou op de helikopter schieten, maar ik dacht: “dat moet ik niet doen. De politie zijn mijn vrienden.”
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder ik kwam bij het hoofdgebouw nog een meisje tegen. Ze zag er erg jong uit, vast geen 16. Dus ik schoot niet op haar.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik zag nog 4 mensen aan de waterkant. Ik liep er heen en schoot ze in het hoofd. Er stond 1 jongen in het water, hij huilde
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Hij stond daar verlamd. Ik dacht hij is vast geen 16, dus ik schoot niet.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Het kan zijn dat ik nog op een groep zwemmende kinderen schoot. Maar ik herinner het me niet meer.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Toen zag ik de agenten van de speciale eenheid Delta. Ik gooide mijn geweer weg en liep 10 meter. Ze riepen dat ze gewapende agenten waren.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik gooide mijn pistool weg. Iemand riep dat ik op mn knieen moest gaan zitten. Dat deed ik. Ik wist niet wat ik moest doen.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ze vroegen of ik explosieven bij me had. Ik antwoordde nee. Toen werd ik gearresteerd. Ze geloofden niet dat ik alleen was.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ze vroegen: Waar zijn de anderen. Ik zei dat ik alleen was, maar ze geloofden me niet. Ze doorzochten het eiland
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik werd op 5 - 10 meter afstand van twee van mijn slachtoffers vastgehouden. Ik lag daar nog 30 min. Toen werd ik in een gebouw vastgehouden
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Ik vroeg of ze me gingen executeren. Ze antwoorden nee. Ik werd daarna ongeveer 5 uur vastgehouden.
Twitter avatar luukjmulder Luuk Mulder Tot zover de verklaringen van Anders Behring Breivik over Utøya.

Volg de rest van het rechtbankverslag van Luuk Mulder via Twitter