Peepshow van de wiskunde

Korte films over Copernicus en computerpionier Babbage zijn pronkstukken van de iPad-app Minds of Mathematics die IBM heeft uitgebracht. De app geeft een overzicht van duizend jaar wiskunde, vooral van de personen die bij de ontwikkeling van het vak een rol hebben gespeeld. Zo komen we Leonardo da Vinci tegen, de Nederlandse zwaargewichten Stevin en Huijgens, en als laatste in het rijtje computergeleerde John von Neumann (1903-1957).

Minds of Mathematics is gebaseerd op de tentoonstelling Mathematica die in 1961 op verzoek van IBM werd samengesteld door het ontwerpersechtpaar Charles en Ray Eames. Dit jaar zou Ray (doopnamen Bernice Alexandra) 100 zijn geworden. Dat was voor IBM aanleiding de 51-jarige tentoonstelling digitaal nieuw leven in te blazen.

De bijgesloten video’s zijn ook gemaakt door het echtpaar Eames. Charles en Ray waren getalenteerde filmers. Het klassieke Powers of Ten, waarin op steeds grotere schaal naar het heelal wordt gekeken, is van hun hand.

Vijf van de negen video’s in de app komen uit de film Mathematics Peepshow uit 1961. Dit zijn korte tekenfilms waarin met een knipoog begrippen uit de wiskunde worden uitgelegd. Eén gaat over de Griekse filosoof Eratosthenes, die in 250 voor Christus met een vrij simpele hoekmeting als eerste de omtrek van de Aarde bepaalde.