Scholen willen niet opdraaien voor reddingsplan Amarantis

Gebouw van de Amarantis Onderwijsgroep aan de Vlaardingenlaan in Amsterdam. Beeld: Google Streetview

De reddingsoperatie voor de noodlijdende onderwijsgroep Amarantis (55 scholen, 30.000 leerlingen) stuit op weerstand van scholen in het voortgezet onderwijs. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

De scholen verzetten zich tegen de ‘solidariteitsbijdrage’ van vijf miljoen euro die hun koepelorganisatie, de VO-raad, heeft toegezegd aan Amarantis. Ze zijn bang dat hun scholen moeten opdraaien voor de steun en dat van die steun “enorme precedentwerking” uitgaat. Die is daarom “onaanvaardbaar”.

Brief van tien schooldirecteuren

In een brief aan de VO-raad bekritiseren tien schooldirecteuren uit de regio Den Haag de wijze waarop druk op de scholensector zou zijn uitgeoefend om Amarantis bij te staan.

“Indien de interim-bestuurder van Amarantis aan de VO-raad de zaak heeft voorgelegd zoals door u geschetst (snel vijf miljoen euro ondersteuning vanuit de sector of anders geen voortgezet onderwijs meer in Almere), dan is er sprake van een ernstige vorm van chantage waarvoor de VO-raad, naar onze mening, nooit had mogen zwichten.”

Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad zegt de zorgen te begrijpen.

“Maar hier is sprake van een noodsituatie. Wij mogen en wij kunnen niet toestaan dat duizenden leerlingen op straat komen te staan.”

De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs en praat mee over de ontmanteling van Amarantis. De VO-raad heeft volgens de directeuren de achterban niet geraadpleegd en daarmee “volledig in strijd [gehandeld] met de wijze waarop [...] de medezeggenschap en inspraak is geregeld”.

Gemengde gevoelens bij mbo’s

Ook in het middelbaar beroepsonderwijs is met gemengde gevoelens gereageerd op de steunoperatie voor Amarantis. Amarantis hield er een agressieve groeistrategie op na. “Solidariteit binnen de sector is mooi, maar het houdt ergens op”, zegt bestuursvoorzitter Leonard Geluk van ROC Midden Nederland (18.000 leerlingen) vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad. Zijn steun heeft een een prijs: “We moeten kiezen voor andere verhoudingen en dus stoppen met de concurrentie.” Deze eis zou hij vandaag op tafel leggen in het overleg met de MBO-raad.

Amarantis opgesplitst in vijf onderdelen

Interim-bestuurder Marcel Wintels van Amarantis maakte donderdag bekend dat de scholengroep per 1 augustus wordt opgesplitst in vijf onafhankelijke onderdelen. Er zullen ongeveer 250 banen verdwijnen. Met hulp van het ministerie van Onderwijs (tien miljoen euro) en brancheorganisaties van mbo en voortgezet onderwijs (respectievelijk drie en vijf miljoen euro) wordt geprobeerd de ontslagen medewerkers tegemoet te komen.

Amarantis heeft zelf geen geld voor een sociaal plan. De onderwijsgroep kwam in financiële nood door ongebreidelde expansiedrift van de leiding. Die gaf te veel uit aan gebouwen en personeel, terwijl door een dalend aantal leerlingen juist terughoudendheid nodig was.

Amarantis heeft 92 miljoen euro, schuld; 7 miljoen euro daarvan bestaat uit verlies dat is geleden op derivaten.