Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

‘VVD steunt wetsvoorstel schrappen verbod op godslastering niet meer’

De VVD steunt het wetsvoorstel om het verbod op godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen definitief niet meer. Het wetsvoorstel om het verbod te schrappen wordt nu nog slechts ingediend door D66 en de SP.

Dat schrijft D66-Kamerlid Boris van der Ham in een persbericht. Aanvankelijk dienden D66, VVD en de SP samen het wetsvoorstel in. Toen Fred Teeven namens de VVD toetrad tot het kabinet verviel zijn handtekening. De VVD liet lange tijd in het midden of het nieuwe Kamerlid dat het onderwerp vrijheid van meningsuiting in zijn portefeuille heeft zijn handtekening zou gaan zetten. Van der Ham maakte vanmiddag aan de Kamervoorzitter bekend dat de VVD zich terugtrok:

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Teeven, dit initiatiefwetsvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekende en de heer De Wit, nu de VVD-fractie te kennen heeft gegeven geen vervanger van de heer Teeven aan te wijzen daar die fractie niet langer mede-indiener van dit initiatiefwetsvoorstel wenst te zijn.

VVD: nog geen inhoudelijke lijn in fractie

Een woordvoerder van de VVD laat tegenover persbureau Novum weten dat het voorstel eerst met de fractie moet worden besproken voordat er een oordeel over kan worden geveld. “Die afweging is nu nog niet gemaakt.” Volgens de zegsvrouw is er “op dit moment geen inhoudelijke lijn”. Van der Ham denkt echter dat de VVD het voorstel niet langer steunt vanwege de vermeende afspraken die het kabinet heeft met de SGP. Van der Ham:

“Eerder al trok de VVD haar steun aan het wetsvoorstel om koopzondagen vrij te laten aan gemeenten in. Ook keurde de VVD goed dat trouwambtenaren huwelijken mogen blijven weigeren aan homoseksuele en lesbische paren. Waar trekt Rutte de liberale grens?”

Volgens politiek verslaggever Annemarie Kas van NRC Handelsblad verkiest de VVD, als deze inderdaad de steun terugtrekt voor het wetsvoorstel, pragmatische overwegingen boven hun principes. Kas:

“Als de VVD inderdaad de steun aan dit wetsvoorstel intrekt, verkiezen de liberalen weer pragmatische overwegingen boven hun principes. De coalitie gaat voor. Extra pijnlijk omdat staatssecretaris Teeven zelf als Kamerlid mede indiener van het voorstel was.”

De discussie over het verbod op godslastering speelt al geruime tijd. Na de moord op Theo van Gogh in 2004 wilde toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner het slapende artikel uit het wetboek van strafrecht dat godslastering verbiedt nieuw leven inblazen. Dit leidde tot een golf van verontwaardiging, voornamelijk uit de hoek van de seculiere partijen. Met het nieuwe wetsvoorstel wilden de VVD, D66 en SP de vrijheid van meningsuiting juist verruimen, maar de steun van de VVD lijkt nu dus van de baan.