Verdeeldheid over Hedwige

Politiek Den Haag is verdeeld over het kabinetsplan om de Hedwigepolder voor eenderde onder water te zetten. Het CDA gaat alleen akkoord als de rest van de polder definitief behouden blijft en er geen nieuwe ontpolderingen in Zeeland komen, en als Vlaanderen ermee instemt, meldde Kamerlid Ad Koppejan op televisie.

Gedoogpartner PVV blijft faliekant tegen. „Ik ben allerminst overtuigd”, aldus Kamerlid De Mos. De VVD gaat wel akkoord. Kamerlid Lodders: „Natuurlijk is het is van de zotte dat Nederland droge natuur vervangt door natte natuur. Maar met deze alternatieven wordt bruikbare landbouwgrond nu grotendeels behouden.”

Staatssecretaris Bleker (Landbouw en Natuur, CDA) heeft lang geprobeerd de polder van 300 hectare voor de landbouw te behouden, mede onder druk van Zeeuws verzet, maar zwichtte voor kritiek van de Europese Commissie. Die vond alternatieven voor natuurherstel onvoldoende en dreigde met juridische stappen. „Het spijt mij ook”, aldus Bleker over zijn plan. Maar: „Ik kan de Zeeuwen recht in de ogen kijken.”