Brieven wetenschap

Apen

Het artikel ‘Apen vechten tegen spoken uit het verleden’ (Wetenschapsbijlage, 7 april) doet mij denken aan tien jaar geleden, toen er een hete strijd was tussen dierenactivisten en het apenproefdiercentrum BPRC. Dat de chimpansees bij de stichting AAP zich nu nog steeds als proefdier gedragen, laat zien hoeveel ze gemeen hebben met de mens. Dus is het goed dat er een stop op dat onderzoek kwam. Jammer vind ik dat dat er nog steeds een enigszins verstoorde verhouding bestaat tussen AAP en BPRC. Gelukkig zegt David van Gennep van AAP: „Zolang de maatschappij vindt dat dierproeven nodig zijn, kunnen we het de wetenschappers niet kwalijk nemen dat zij die uitvoeren.” Daardoor komt de verantwoordelijkheid te liggen waar die hoort, bij de politiek en de overheid. Er is in tien jaar gelukkig het nodige veranderd. De wetenschappers hebben geleerd dat ze open moeten zijn over wat er in de laboratoria gebeurt en de dierenbeschermers dat er andere tactieken zijn om het proefdiergebruik terug te dringen dan onderzoekers en hun gezin thuis te belagen. Zelfs Proefdiervrij werkt tegenwoordig met de wetenschap samen om het onderzoek naar alternatieve methoden te ondersteunen. Dat betekent niet dat het nu verder wel goed zit. Er huizen nog steeds apen in laboratoria in een volstrekt ongeschikte omgeving. Waarom niet alle proefapen ondergebracht in het BPRC, waar ze, zoals de directeur ons schetst, de ruimte hebben, naar buiten kunnen en een min of meer acceptabel en sociaal leven hebben? Hier ligt zeker een taak voor de overheid.

Netty van Lookeren Campagne

Amsterdam

Sterrenkunde

Het Sterrrenkundig Instituut te Utrecht is niet (de opvolger van) de tweede sterrenwacht ter wereld, zoals staat in het artikel ‘Utrecht neemt afscheid van de sterrenhemel’ (NRC Handelsblad, 11 april). Immers reeds in 1576 begon op het eiland Hveen in de Sont een zekere Tycho Brahe met zijn waarnemingen in maar liefst twee door hemzelf gebouwde sterrenwachten, Uraniborg en Stjerneborg. Deze waarnemingen vormden het fundament van de later door Kepler afgeleide bewegingswetten van de planeten. Of we bij de eerdere systematische waarnemingen van Copernicus ook al over een echte sterrenwacht mogen spreken lijkt me een kwestie van definitie.

Paul Boelens

Heeze

Kees drinkt koffie

In het artikel ‘Kees drinkt koffie’ (Wetenschapsbijlage, 7 april) staat dat Nederlandse zinnen een unieke woordvolgorde hebben, “vooral door de bijzondere plaats van het werkwoord”. Wat is er zo uniek aan de genoemde voorbeelden, zoals ‘Kees drinkt koffie; Vandaag drinkt Kees koffie’? Volgens mij komt deze vorm ook in het Duits voor (‘Heute trinkt Kurt einen Kaffee’, ‘...weil Kurt einen Kaffee trinkt’) en ook in andere Germaanse talen.

Henk Schaaf

Rotterdam

Zonnebloemen

In het artikel ‘Van Gogh verfde bloemmutatie’ (NRC Handelsblad, 30 maart) staat dat de zonnebloemen die Vincent van Gogh schilderde gemuteerd waren. Dat klinkt wel heel ernstig.

De oorzaak van de misvormde bloemen is een luisaantasting van de heel jonge bloemknop. In de snijbloementeelt noemt men deze misvormde bloemen ‘apenkonten’.

De aantasting heeft voor zover ik weet geen gevolgen voor de zaadvorming en dus het nageslacht.

Willy Reus

Wognum