Meer treffers in dna-databank justitie

Eind vorig jaar was 47 procent van de dna-sporen die ooit op een plaats delict zijn gevonden, gelinkt aan personen.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2011 van de dna-databank, onderdeel van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

In absolute cijfers waren er vorig jaar 63.129 dna-sporen (gevonden op ‘plaatsen delict’) opgenomen in de databank. Daarvan konden er 29.792 worden gekoppeld aan personen. Een jaar eerder waren dat er 24.511.

Volgens het instituut valt de stijging van het aantal ‘matches’ samen met de volledige inwerkingtreding van de Wet dna-onderzoek bij veroordeelden. Door uitbreiding van die wet wordt sinds mei 2010 dna afgenomen bij alle mensen die veroordeeld zijn voor een delict waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Daardoor zijn meer profielen van veelplegers in de databank opgenomen. Dat heeft weer geleid tot een groot aantal matches tussen delicten en mogelijke daders, schrijft het NFI. Vorig jaar waren er ongeveer 100 treffers per week. In 2010 waren dat er nog 67.

Sinds de start van de dna-databank, vijftien jaar geleden, zijn de wettelijke mogelijkheden om er nieuwe groepen mensen bij wie dna mag worden afgenomen in op te nemen steeds uitgebreid. Uit cijfers van Justitie blijkt dat de stijging van het aantal matches doorzet in de eerste maanden van 2012.

Nederland wisselt dna-gegevens uit met Oostenrijk, Spanje, Luxemburg, Slovenië, Finland, Frankrijk, Bulgarije en Slowakije. Dat leidde in 2011 tot 8.718 internationale matches. Dat aantal is ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor.

Opmerkelijk is dat de gegevensuitwisseling met Duitsland en Roemenië is gestaakt in augustus 2011, door problemen met nieuwe software. De samenwerking met Roemenië is volgens een woordvoerder van het NFI inmiddels hersteld. Met Duitsland is dat nog niet zo.

Het NFI had eind vorig jaar nog een achterstand met het vergelijken van profielen uit Frankrijk en Spanje. Dat hield verband met invoering van een nieuw systeem in die landen. Dat heeft geleid tot een groei van het aantal verzoeken om profielen te vergelijken.