AIVD onderzoekt dreigvideo aanslag dijken

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onderzoekt twee YouTube-video’s waarin gedreigd wordt met aanslagen op de Nederlandse dijken. Ook het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag zou ‘met de grond gelijk worden gemaakt’, schrijft dagblad Metro na het zien van de video’s.

'dr. Miroljub Petrovic' voor het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onderzoekt twee YouTube-video’s waarin gedreigd wordt met aanslagen op de Nederlandse dijken. Ook het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag zou ‘met de grond gelijk worden gemaakt’. Het zou gaan om een plan van ‘Servische intellectuelen’.

De video’s, waar dagblad Metro vandaag over schrijft, worden gepresenteerd door de Serviër Miroljub Petrovic. Hij introduceert hierin een expert, Vojislav Petrovic, die deskundig zou zijn op het gebied van de Nederlandse waterkering. Een aanslag op de dijken en de duinen zou volgens hem catastrofale gevolgen hebben.

“Te zien is dat dr. Miroljub Petrovic op een plek in de duinen staat aan de kust van de Noordzee, volgens hem zo’n twintig kilometer van Amsterdam. Hij zegt dat er een groep “Servische intellectuelen” een plan heeft voor de bevrijding van de “vaderlandslievende personen Seselj, Mladic en Karadzic” die worden verdacht van oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië.” - Metro

De AIVD laat aan persbureau Novum weten dat de dienst onderzoek doet naar alle dreigingen tegen Nederland.

“We maken dan een dreigingsinschatting. Als daar aanleiding toe is, delen we die met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In het geval van dijken en duinen gaat het om vitale infrastructuur.”

Ultimatum aan de ‘marionettenregering’ van Nederland

Het dreigen met het opblazen van de dijken en het doorbreken van de duinen zou onderdeel zijn van een ultimatum aan de ‘marionettenregering’ van Nederland. Het ultimatum moet worden gesteld wanneer in Servië vaderlandslievende krachten de regering overnemen en Nederland niet tegemoetkomt aan de eis om Ratko Mladic, Radovan Karadzic, Vojislav Seselj en andere van oorlogsmisdaden verdachte Serviërs vrij te laten.

Miroljub Petrovic is verbonden aan het Centrum voor Natuurstudies in Belgrado. Het gaat om een creationistische instelling, die op haar website aandacht besteedt aan dinosaurussen, evolutietheorie en de ‘waarheid over vissen’. Ook is op internet een televisieprogramma van meer dan een uur te vinden waarin Petrovic als expert de vraag ‘Is homoseksualiteit een ziekte?’ probeert te beantwoorden.

Tweede dreigfilmpje komt uit 2010

Het dreigfilmpje is eind februari online gezet. Op een andere video staat Petrovic voor het gebouw van het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Hier zegt hij dat dit een van de laatste bezoeken is aan deze plek want deze zou met “de grond gelijkgemaakt worden en een woestijn worden”. Dat filmpje is op 24 februari 2010 geüpload.