Nieuw bestuur van notariaat benoemd

De leden van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) hebben ingestemd met een nieuwe koers voor de branchevereniging. Bij een stemming gisterenavond heeft een grote meerderheid van de leden van de KNB ingestemd met de benoeming van een nieuw bestuur.

De Nijmeegse notaris Ruud van Gerven, die eerder dit jaar scherpe kritiek uitte op het nu vertrekkende bestuur, gaat als interim-voorzitter de organisatie hervormen. De basis voor de nieuwe koers is de nota ‘Notaris voor rechtszekerheid’, die mede door van Gerven is geïnitieerd.

Dit najaar maakt Van Gerven plaats voor de Hoogeveense notaris Franc Wilmink. De overige kandidaten voor het nieuwe bestuur zijn Jef Oomen, Dorine Oudhof (beiden ook nieuw) en de huidige bestuursleden Teun van Dijk en Sander Smits. Hamith Breedveld van Loyens & Loeff zal namens de grote kantoren worden voorgedragen om hen in het bestuur te vertegenwoordigen.

Het notariaat staat sinds het eind van de vorige eeuw onder druk. In 1998 werd marktwerking geïntroduceerd door het eerste kabinet Kok. Sindsdien zijn de vaste tarieven voor de diensten van een notaris losgelaten en worden zij geacht p prijs en kwaliteit van de dienstverlening met elkaar te concurreren.

Op dit moment ligt er een aantal voorstellen dat de markt voor notarissen zal beperken. Zo denkt het kabinet na over een vereenvoudigde procedure voor het oprichten van een BV. Als dat doorgaat is de verplichte notariële akte niet meer nodig. Daarnaast is er een plan om banken onder bepaalde omstandigheden de vrijheid te geven om de rekening van een overleden klant vrij te geven zonder verklaring van erfrecht. Die is nu nog verplicht is en wordt door een notaris opgesteld.