Het is tijd om naar óns te luisteren

Ondemocratisch, niet integer, lui. Dat krijgen we om de oren van Emanuel van Praag (28), die werkt als advocaat en sinds 2004 lid is van D66. Dat is de partij die ooit is opgericht om de oude partijstructuren te doorbreken. Die gelooft in de kracht van mensen.

De G500 bestaat uit jonge mensen. Tot 35 jaar. Intussen is het initiatief omarmd door de G500+, een groep van 35-plussers. Alle leeftijden samen àchter andere keuzes, vóór een andere verdeling.

We kunnen hier nu de cijfers noemen van de gemiddelde leeftijden van het CDA, de PvdA en de VVD. Daaruit zal blijken dat ze hoog zijn. Maar het is niet nodig deze leeftijden te noemen. We weten het zo ook wel. We hebben allemaal de beelden gezien van de congressen het afgelopen jaar. En we hebben ook gezien en gemerkt wat de besluiten zijn die daar genomen zijn. Die waren niet voor de jonge generatie. Die waren niet voor hun kinderen. Die gingen om het behouden van oude structuren uit angst voor het onbekende.

En dat is ook logisch. Want we waren er ook niet. We herkenden ons namelijk niet in de vorm en de inhoud van deze congressen. En nu gaan we wel. En we nemen onze eigen ideeën mee. We gaan in gesprek, online, bij partijbijeenkomsten en bij congressen. Want natuurlijk begrijpen wij dat partijen meer zijn dan een structuur. Maar die structuur is er alleen bij de gratie van de inhoud.

We gaan de politieke partijen weer gebruiken als middel waarvoor ze bedoeld zijn: om te komen tot nieuwe idealen en richtingen. De partij mag niet meer het doel zijn, maar moet weer het middel worden. En wij als leden gaan daarover mee besluiten.

Maar we hebben ook ideeën. Ideeën die gaan over verdeling. En zorgen voor een toekomst voor ons, en voor andere generaties. Over en weer, jong en oud. Die ideeën zijn de brandstof van onze beweging. En die gaan dus niet alleen over ons.

We weten dat de samenleving vergrijst en ontgroent. Er zijn dus straks veel meer ouderen dan jongeren. En het systeem is niet gebouwd op deze verhouding. Zou een liberaal, een socialist of een christen-democraat nou echt niet tot deze conclusie kunnen komen? Wij durven die discussie aan en geloven dat we juist op basis van de grondbeginselen van de VVD, PvdA en CDA hen zullen weten te overtuigen. We gebruiken de macht, maar gaan voor de kracht.

Waarom we deze keuze gemaakt hebben? De afgelopen jaren zijn er veel inspirerende initiatieven geweest om de politiek te veranderen. Ze werden bedankt met een aai over de bol, een warme hand en een linnen tasje. Ze gingen voor invloed, maar stuitten op de conservatieve bastions. En als je nu, vanuit dit bastion over de kantelen naar beneden kijkt en 500 man voor de poort ziet staan, dan kom je niet meer weg met die aai over de bol, die warme hand en dat linnen tasje.

Hoe ziet onze agenda er de komende tijd uit? Veel te ambitieus natuurlijk! Want we zijn jong. We zijn de organisatie aan het opzetten. Een netwerkorganisatie. We worden overstelpt met aanvragen voor interviews en we zijn druk met het inschrijven van de vele aanmeldingen bij de drie politieke partijen. Maar we zitten vooral te stuiteren van de vele positieve en hartverwarmende reacties. En we kijken ook met open blik naar de kritische reacties. We hebben duidelijk iets in beweging gebracht. Iets wat sluimerde, iets wat aanwezig was, iets wat geraakt is.

Dus denk mee, help mee, doe mee. En dan mogen jullie bepalen of we ondemocratisch zijn. Of niet integer. Of lui.