Mariniers verlaten Doorn en gaan naar Vlissingen

Bijna tweeduizend mariniers verhuizen terug naar zee. Gisteren maakte minister Hans Hillen (Defensie, CDA) bekend dat zijn plan om de marinierskazerne van Doorn te verplaatsen naar Vlissingen door kan gaan. Daar zal binnen vijf jaar een moderne kazerne moeten verrijzen.

Kamerleden vragen zich af of een investering van 160 miljoen euro wel verantwoord is nu er een miljard op defensie wordt bezuinigd. Dat knelt temeer omdat de jaarlijkse kosten voor behuizing en militaire oefeningen door de verhuizing naar Zeeland hoger worden.

Volgens Hillen kan de kazerne in Doorn niet voldoende worden uitgebreid om in de toekomst alle mariniers onder te brengen. Hij vindt de extra kosten „acceptabel gegeven de betere ontwikkelingsmogelijkheden van een kazerne in Vlissingen”.

De provincie Zeeland is „ontzettend blij” met de keuze van de minister, zegt commissaris van de koningin Karla Peijs. De provincie stelt de benodigde 70 hectare grond „bouwklaar ter beschikking”.

Voor het zover is, wil Kamerlid Wassila Hachchi (D66) een onafhankelijk onderzoek naar de aanstaande verhuizing. „De minister heeft geen echte vergelijking gemaakt tussen Doorn en Vlissingen.”

Ook Raymond Knops (CDA) vraagt zich af of de verplaatsing de beste optie voor defensie is. „Ik ben erg voor het spreiden van rijksdiensten en wat dat betreft is het geen gek idee om zeesoldaten naar Zeeland te verplaatsen, maar wij willen niet investeren in stenen.” Knops wil bovendien weten waarom de minister belang hecht aan een groter terrein voor de mariniers. „Ik verwacht niet dat de krijgsmacht in omvang gaat toenemen de komende jaren.”

In Doorn is teleurgesteld gereageerd op de beslissing van de minister. Wethouder Roy Pamboer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het idee dat een uitbreiding van de faciliteiten in Doorn te eenvoudig opzij is geschoven. Zijn gemeente becijferde dat een verbouwing van 80 miljoen euro de verouderde Van Braam Houckgeestkazerne ook geschikt zou maken. Volgens het ministerie is daarvoor echter 130 miljoen nodig en voldoet de kazerne zelfs dan niet.

Pamboer (VVD) heeft zijn hoop gevestigd op de Tweede Kamerleden. De minister heeft beloofd op hun toestemming te wachten voordat in Zeeland wordt gebouwd.

Een naam voor de Vlissingse kazerne zingt intussen al rond. Het nieuwe onderkomen voor 1.900 mariniers zou worden genoemd naar Michiel de Ruyter, de zeeheld die in 1607 in Vlissingen werd geboren.