'Koers Van Abbe is goed'

Directeur Charles Esche is opgelucht over het advies over zijn Van Abbemuseum. „Er staat niet in dat wij een totaal ander museum moeten worden. Onze koers is goed.”

eindhoven van abbe museum charles etsje foto rien zilvold
eindhoven van abbe museum charles etsje foto rien zilvold

Hij is niet van plan om op te stappen na het rapport van drie deskundigen over zijn Van Abbemuseum. En hij vindt de toon van het rapport, dat ze schreven op verzoek van de gemeenteraad, overwegend positief, ook al staat erin dat zijn museum „met de rug naar de stad” staat. Charles Esche, sinds 2004 directeur van het gemeentelijke museum in Eindhoven, is opgelucht over het rapport dat gisteravond in de gemeenteraad werd gepresenteerd.

„Ik ben blij dat wordt erkend dat we een consistent beleid voeren, in lijn met de afspraken met de gemeente, en dat onze bedrijfsvoering in orde is. Het Van Abbemuseum voert van oudsher een radicale koers. Daarmee neemt het een unieke positie in Nederland in en oogst het internationale waardering. Ik ben blij dat de deskundigen niet schrijven dat wij een totaal ander museum moeten worden. We hoeven niet in te zetten op blockbusters.”

Er staat wel in het rapport dat uw museum met de rug naar de stad staat.

„Het staat er genuanceerder. Zowel het museum als de stad moeten zich meer naar elkaar toekeren. De gemeente zou meer kunnen helpen bij het sluiten van allianties. Overigens werken we al met veel instellingen in de stad samen, maar kennelijk is dat niet breed bekend.”

Internationaal oogst uw museum erkenning. Lokaal niet. Hoe komt dat?

„Wij zijn een internationaal museum, maar we zijn ons zeer bewust van onze opdracht in de stad. Er kwamen afgelopen jaar bijna 100.000 bezoekers. Dat is in een middelgrote stad een mooi bezoekersaantal.

„De contacten die we in het buitenland hebben, maken mogelijk dat we werk lenen uit musea in het buitenland en dat we samenwerken met internationaal vermaarde kunstenaars. Ik erken het probleem dat we deze boodschap in de stad niet goed genoeg over het voetlicht krijgen. We moeten die relatie met de stad beter ontwikkelen.”

De deskundigen hebben kritiek op de ‘minimalistische’ tekstbordjes bij exposities. Wat gaat u daaraan doen?

„Ik vind dat we al best veel informatie verstrekken, maar er is altijd ruimte voor verbetering. We krijgen de aanbeveling om meer moderne media te gebruiken. Dat vergt een investering, maar als het helpt om onze boodschap beter over te brengen, doen we het zeker.”

In het rapport staat dat de collectie meer moet worden getoond, om meer bezoekers te trekken. Gaat u dat doen?

„We hebben 4.000 werken, daarvan laten we per jaar 10 tot 15 procent zien. In vijf jaar is dat bijna de hele collectie. We zijn een museum voor hedendaagse kunst, dus de nadruk ligt op nieuwe aankopen. Niets wordt permanent getoond. We zijn geen archeologisch museum.”

Het merendeel van de bezoekers komt gratis binnen. Gaat dat veranderen?

„Wij willen onze collectie aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Daarom zij we eens in de maand gratis toegankelijk. Het advies om meer prijsniveaus in te voeren vind ik nuttig.”

De deskundigen bevelen aan de personeelslasten te reduceren. Komt er een reorganisatie?

„De organisatie bestaat uit 36,5 fte, niet meer dan bij andere middelgrote musea. Er zijn veel eenmansafdelingen. In het rapport staat niet welke taken we moeten afstoten.”

Bent u voor een verzelfstandiging van uw museum? Het rapport beveelt aan dat te onderzoeken.

„Dat gaan we absoluut doen. Voor het ondernemerschap zou het misschien beter zijn onder de vleugels van de gemeente uit te komen.”