Vis eten, watertrappelen: Britse media omarmen de waterdino

Zelfbenoemd wetenschapper Ford onderwierp ‘schaalmodellen’ van dinosauriërs aan ‘volumetrische analyses’.
Zelfbenoemd wetenschapper Ford onderwierp ‘schaalmodellen’ van dinosauriërs aan ‘volumetrische analyses’. Fotodienst NRC

Brian Ford, Brits ‘paleontoloog’ zonder diploma’s, ziet een groot probleem: dinosauriërs kloppen niet. Ze waren veel te massief voor hun tere pootjes. Niet gehinderd door kennis of verstand publiceerde hij daarom op 3 april een ‘revolutionaire’ kijk op de paleontologie in het nieuwsblaadje Laboratory News: álle dinosauriërs leefden in het water. The Telegraph en het radioprogramma Today van de BBC trapten er als eerste in.

Op de achterkant van een sigarendoosje rekende Ford uit dat een rechtopstaande Tyrannosaurus rex door zijn twee poten zou moeten zakken. En die fossiele voetafdrukken dan? Ach, die zijn verkeerd geïnterpreteerd. Ze zijn niet gemaakt in de modder, maar op de bodem van een ondiep meer. T. rex heerste als een krokodil over zijn waterrijk, met zijn oogjes vlak boven de waterspiegel.

Ook de korte armpjes van tyrannosauriërs ‘slaan nergens op’, volgens Ford. In het water kwamen die pas écht tot hun recht. De hagedissenkoning kon er bijvoorbeeld visjes mee voor zijn ogen houden, ter inspectie. Ford schrijft nog net niet dat T. rex grote ogen had om beter te zien. En grote tanden om visjes op te eten.

Ford beperkt zijn betoog niet tot roofdino’s, ook langnekdinosauriërs zouden volgens hem in het water hebben geleefd. Wat deze watertrappelende reuzen in het midden van meren en rivieren zoal gegeten hebben, laat Ford wijselijk in het midden.

De kers op de groteske taart is Fords theorie over het uitsterven van de dinosauriërs: alle meren verdampten. De dino’s op het droge hadden geen poot om op te staan.