Illegalen mogen wél stage lopen in A'dam

De gemeente vindt dat kinderen recht hebben op onderwijs, en dat een stage daar bij hoort.

Rotterdam. Tegen de wens van het kabinet in stelt de gemeente Amsterdam stageplaatsen beschikbaar voor mbo-scholieren die illegaal in Nederland verblijven. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter een motie van coalitiepartner GroenLinks, die volgens minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) indruist tegen de wet. Voorafgaand aan de raadsvergadering had hij Amsterdam per brief gewaarschuwd dat zowel de gemeentelijke bedrijven als de scholen boetes riskeren. Kinderen die zonder verblijfsvergunning in Nederland wonen, hebben tot hun achttiende het recht onderwijs te volgen. Stage lopen valt daar niet onder. Dat wordt beschouwd als werk, en het vereist voor leerlingen van buiten de EU een tewerkstellingvergunning. Illegalen komen krachtens de wet echter niet in aanmerking voor een tijdelijke werkvergunning. Zo kunnen zij vaak ook geen diploma’s behalen. NRC