Banenverlies gemeenten

In zestien grote Nederlandse gemeenten verdwijnen de komende jaren zeker 6.123 banen. De gemeenten moeten vanwege de verslechterende financiële omstandigheden fors bezuinigen en ontkomen er niet aan om ambtenaren te ontslaan. De gemeenten willen 586,3 miljoen euro besparen, blijkt uit een inventarisatie van deze krant.

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam kondigde deze week aan dat het 2.450 banen wil schrappen. Rotterdam wil jaarlijks 200 miljoen euro besparen op de eigen organisatie.

Veel gedwongen ontslagen zullen er niet vallen, zeggen de meeste gemeenten. Zij verwachten dat zij het aantal ambtenaren kunnen verkleinen via natuurlijk verloop: ambtenaren die de komende jaren met pensioen gaan.

De gemeente Arnhem garandeert zelfs de werkgelegenheid van alle medewerkers. In het recente sociaal plan zijn harde afspraken gemaakt om te voorkomen dat jongere, talentvolle medewerkers moeten vertrekken.