Illegalen mogen wél stage lopen in A'dam

Tegen de wens van het kabinet in stelt de gemeente Amsterdam stageplaatsen beschikbaar voor mbo-scholieren die illegaal in Nederland verblijven. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich gisteravond achter een motie van coalitiepartner GroenLinks, die volgens minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) indruist tegen de wet. Voorafgaand aan de raadsvergadering had hij Amsterdam per brief gewaarschuwd dat zowel de gemeentelijke bedrijven als de scholen boetes riskeren.

Kinderen die zonder verblijfsvergunning in Nederland wonen, hebben tot hun achttiende het recht onderwijs te volgen. Stage lopen valt daar niet onder. Dat wordt beschouwd als werk, en het vereist voor leerlingen van buiten de Europese Unie een tewerkstellingvergunning. Illegalen komen krachtens de wet echter niet in aanmerking voor een tijdelijke werkvergunning. Daardoor kunnen zij vaak ook geen diploma’s behalen.

Kamp stelt Amsterdam forse straffen in het vooruitzicht. De school en de werkgever kunnen beide een boete krijgen van 8.000 euro per illegale stagiair. Met ingang van 1 januari 2013 wordt dit bedrag verhoogd naar 12.000 euro. Treft de arbeidsinspectie opnieuw een illegale leerling in hetzelfde bedrijf aan, dan wordt de boete verdubbeld. „Uiteindelijk kan zelfs een last onder dwangsom of stillegging van de rechtspersoon aan de orde zijn”, schrijft Kamp.

Het Amsterdamse stadsbestuur (PvdA, VVD en GroenLinks) had zich eerder al achter het voorstel van GroenLinks geschaard. Wethouder Asscher (onderwijs, PvdA) is niet onder de indruk van de „blafbrief” van Kamp, liet hij gisteren weten. „Kinderen hebben recht op onderwijs, en een stage hoort daar bij.”

Gedoogpartner PVV heeft geïrriteerd gereageerd op de opstelling van Amsterdam. De partij heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld aan minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). De PVV vindt dat illegalen ook geen mbo-opleidingen zouden moeten kunnen volgen, omdat deze studies vrijwel altijd gepaard gaan met stages of werk.

„Alweer een geval van een gemeente die zich niet aan de regels houdt”, stelt PVV-Kamerlid Beertema. „Dit moet meteen de kop in worden gedrukt, eventueel met een korting op het Gemeentefonds.”