Kamer: nieuw misbruikonderzoek

De Tweede Kamer koerst aan op vervolgonderzoek naar de geschiedenis van seksueel misbruik in Nederland. Dit bleek vanmorgen tijdens een hoorzitting met de commissie-Deetman die seksueel misbruik binnen rooms-katholieke instellingen onderzocht.

Ook werd journalist Joep Dohmen gehoord, die onlangs in NRC Handelsblad de castratie onthulde van een slachtoffer van seksueel misbruik. De commissie-Deetman had daar in haar rapport geen melding van gemaakt, hoewel zich wel iemand bij de commissie had gemeld met gedetailleerde informatie daarover. De NRC-publicatie vormde de aanleiding voor de hoorzitting.

Waarschijnlijk zal de Tweede Kamer aan wetenschappers vragen die thuis zijn in de medische praktijken van de jaren vijftig en zestig, om nader onderzoek te doen naar onder meer castratiegevallen van die tijd.

Onduidelijk blijft of er nader onderzoek komt naar de handelwijze van justitie en politici in die tijd. Wel gaat de commissie-Deetman zelf door met vervolgonderzoek naar misbruik onder meisjes en vrouwen, hoewel daar vanmorgen tijdens de hoorzitting enige twijfel over ontstond. Een getergde Deetman liet blijken pas door te willen gaan met dit vervolgonderzoek „als er bij u [in de Kamer] geen enkele twijfel bestaat aan de integriteit van de commissie”. Daar was volgens hem twijfel over gezaaid door de NRC-publicatie. „Maar er is niets onder tafel geschoven. Ik wil elke suggestie die daarover is gedaan van tafel hebben.” De commissie stapt daarom naar de Raad voor de Journalistiek.

De meeste Kamerleden, en ook Dohmen zelf, gaven aan niet aan de integriteit van de commissie te twijfelen. Maar er was ook veel verbazing over de emotionele uitval van Deetman. „Ik heb daar geen goed gevoel over”, aldus Arib (PvdA). Gesthuizen (SP) zei: „Hoezo twijfelen? We zitten hier juist omdat er – achteraf bezien onterecht – honderden jaren niet is getwijfeld over de juistheid van de handelwijze van de kerk.”

Dibi (GroenLinks) en andere Tweede Kamerleden prezen de vasthoudendheid en nieuwsgierigheid van Dohmen en andere journalisten „waardoor het seksueel misbruik überhaupt is onthuld”. Overigens was de commissie-Deetman, die met vier leden aanwezig was, toen al vertrokken. Zij verlieten de Kamer nadat ze waren gehoord.