Die helmtherapie werkt misschien helemaal niet

Die helmtherapie werkt misschien helemaal niet

Op sommige punten is het artikel ‘Een rond hoofd, omdat dat mooier is’ (De wereld over , 27 maart) onvolledig. De mening en ervaring van een professional worden gepresenteerd als vaststaand feit.

Ik houd mij dagelijks aan de Universiteit Twente bezig met het onderwerp schedelvervorming. Wij voeren een grootschalig onderzoek uit naar de effectiviteit van helmbehandeling. In 2013 zullen wij de eindmetingen afronden. Dan pas kunnen we de vraag beantwoorden of helmtherapie effectiever is dan het afwachten van natuurlijk herstel. Bij kinderen met zeer ernstige schedelvervorming of met bijkomstige problemen, zoals ontwikkelingsachterstand, kunnen bovendien ook andere afwegingen een rol spelen.

Ook is het jammer dat in het artikel de suggestie wordt gewekt dat de jeugdgezondheidszorg haar werk niet goed doet rond dit thema, zonder dat zij zelf aan het woord komt. Onlangs is een nieuwe richtlijn ontwikkeld voor de jeugdgezondheidszorg, waarin wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het aanbieden van helmtherapie.

Tussen lezers van het artikel zitten ongetwijfeld ouders met een kind met schedelvervorming. Wij vinden het jammer dat dit artikel ouders mogelijk op het verkeerde been zet.