Instituut voor Mediakunst gaat eind 2012 dicht

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMK), vroeger bekend als MonteVideo/Time Based Arts, gaat sluiten omdat de subsidie vanaf 2013 stopt. De organisatie neemt later dit jaar haar intrek bij SMART Project Space in Amsterdam. Met die instelling, die hedendaagse kunst en film presenteert, wil het NIMK proberen een deel van haar kennis te behouden.

Het NIMK kreeg de afgelopen jaren als ‘ondersteunende instelling’ in de kunstensector structurele subsidie van het Rijk en de gemeente (1 miljoen euro). Maar vanaf 2013 worden alle rijkssubsidies aan ondersteunende instellingen geschrapt. Het NIMK in zijn huidige vorm zal worden opgeheven. De dertien vaste medewerkers worden in de loop van dit jaar ontslagen en ook andere contracten worden opgezegd.

SMART Project Space, dat verder gaat onder de naam NASA (New Art Space Amsterdam), heeft een subsidieaanvraag van 300.000 ingediend bij de gemeente Amsterdam. Ook is subsidie aangevraagd bij het ministerie van OCW (400.000 euro), als presentatie-instelling.

Het kabinet wil het NIMK ook niet in stand houden om de collectie video- en computerkunst te conserveren of er onderzoek naar te doen. Dat vindt het kabinet de verantwoordelijkheid van de Nederlandse kunstmusea.

Maar volgens Annette Mullink, zakelijk directeur van het NIMK, zijn de musea daar niet op berekend of hebben ze daar de middelen niet voor. „Wij doen ook onderzoek op het gebied van internetkunst, installaties en kunst die op mobiele telefoons of met gps-apparatuur wordt gemaakt. Dat vergt veel specialistische kennis, die de meeste musea niet in huis hebben. Deze werkzaamheden hopen we over te gedragen aan een nieuwe stichting.” Hiervoor is een subsidie van 200.000 euro aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, dat bezig is zich om te vormen tot subsidiefonds voor de creatieve industrie.

Met STEIM, studio voor elektro-instrumentale muziek, is subsidie (samen 600.000 euro) aangevraagd bij de gemeente Den Haag voor een nieuw initiatief genaamd THX. Mullink: „STEIM en NIMK werken beide op het terrein van kunst en technologie: NIMK binnen de beeldende kunst en STEIM in de muziek. THX, genoemd naar de bagagelabels van Rotterdam The Hague Airport, wordt in eerste instantie een nomadisch instituut, zonder vaste plek. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn om THX te vestigen in het gebouw van de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout.” De ambassade verhuist naar Wassenaar.

Mullink hoopt dat het via deze initiatieven lukt de kennis en netwerken van het NIMK door te geven en zo te behouden.