CDA en PvdA praten weer met elkaar in ‘Vredenburgberaad’

Actieve CDA’ers en PvdA’ers hebben het initiatief genomen nader tot elkaar te komen. Ze praten met elkaar in het zogeheten Vredenburgberaad, een nieuwe groep betrokken leden van beide partijen die wil dat de graag ziet dat de traditionele kemphanen CDA en PvdA in de (misschien nabije) toekomst weer gaan samenwerken. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag.

Actieve CDA’ers en PvdA’ers hebben het initiatief genomen nader tot elkaar te komen. Ze praten met elkaar in het zogeheten Vredenburgberaad, een nieuwe groep betrokken leden van beide partijen die wil dat de graag ziet dat de traditionele kemphanen CDA en PvdA in de (misschien nabije) toekomst weer gaan samenwerken. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. Ze willen elkaar begrijpen in plaats van bestrijden.

Twintig CDA’ers en PvdA’ers treffen elkaar elke zes weken in een zaaltje in het Utrechtse theatercomplex Vredenburg. Het zijn wethouders, vier oud-kandidaat-voorzitters van het CDA en een ex-staatssecretaris van de PvdA. Zeker geen landelijk bekende kopstukken, wel actieve leden met een flinke achterban en organisatorische macht binnen de partij.

‘We moeten in ieder geval aan de praat raken’

Ergens moet het toch beginnen, de toenadering, stellen de twintig. “We moeten in ieder geval eens aan de praat raken”, zegt Kees Waagmeester, lid van een PvdA-commissie over levensovertuiging en een van de initiatiefnemers. “Alle onderlinge stijlverschillen ten spijt.”

De groep is opgericht juist op het moment dat CDA en PvdA beide een nieuw elan willen uitstralen. Het CDA zoekt onder partijvoorzitter Ruth Peetoom zijn koers, de PvdA zwenkt onder Hans Spekman en Diederik Samsom naar links.

Vredenburgberaad wil expliciet buiten partijstructuur blijven

Ondanks die interne partijhervormingen wil het Vredenburgberaad expliciet buíten de partijstructuur blijven. “Dat leden zelf het initiatief nemen, hoort erg bij deze tijd”, zegt CDA’er Ronald Zoutendijk. “En bovendien: ik zou het niet in mijn hoofd halen om het bestuur te gaan vragen: ‘vinden jullie dat goed, mag ik met iemand praten?’”

Tussen christen- en sociaal-democraten bestaat een lange geschiedenis van haat en nijd. In de jaren 70 en 80 hadden PvdA-leider Joop den Uyl en CDA-voorman Dries van Agt een notoir slechte relatie. Het kabinet-Lubbers III (1989-1994) werd gekenmerkt door animositeit. En het kabinet van Jan Peter Balkenende en Wouter Bos kwam ten val na wantrouwen tussen de premier, zijn vicepremier en hun entourage. Twee jaar na die pijnlijke scheiding proberen vertegenwoordigers van PvdA en CDA tot elkaar te komen. Binnen het CDA wint de progressief-christelijke stroming aan invloed, PvdA-leider Samsom maakt openlijk zijn voorkeur kenbaar voor een coalitie met het CDA. Bovendien werken de twee partijen op lokaal niveau vaak goed samen.

De partijen in het Vredenburgberaad (het CDA kent ook al een Slangenburgberaad en een Strategisch Beraad) vonden elkaar tot nu toe al in thema’s als internationale samenwerking, kleinere ziekenhuizen en scholen en de aanpak van problemen in de grote steden.