Rabobank neemt Friesland Bank over - ‘majeure gebeurtenis’

Het kantoor van Friesland Bank in Leeuwarden (midden). Beeld Google Streetview

De Rabobank neemt per direct Friesland Bank over. De beide bedrijven hebben daarover een akkoord bereikt, meldt Friesland Bank vanochtend. De bank wordt in eerste instantie een 100 procent dochter van de Rabobank.

De economische crisis noopt de kleine Friesland Bank na 99 jaar haar zelfstandigheid op te geven. Toezichthouders DNB en NMA hebben “gegeven de actuele omstandigheden” toestemming verleend voor het per direct samengaan van Friesland Bank met Rabobank. De raad van bestuur van Friesland Bank concludeerde eind 2011 dat een zelfstandig voortbestaan van de bank “niet langer verantwoord” was.

Friesland Bank schrijft in een persbericht:

De diepte, aard en lengte van de huidige economische crisis raakt zowel Friesland Bank zelf als haar klanten. Daarnaast houdt Friesland Bank, in verband met deze crisis, aanzienlijk meer (dure) liquiditeit aan dan in normale marktomstandigheden. Deze ontwikkelingen zetten de resultaten van Friesland Bank onder druk. Daarmee wordt het op relatief korte termijn realiseren van de vereiste versterking van het eigen vermogen van Friesland Bank, volgens de nieuwe Basel-3 regels, een onzekere factor.

Redding van Friesland bank ‘majeure gebeurtenis’

Jan Meeus, chef van de economieredactie van NRC, noemt de overname een “majeure gebeurtenis”.

“Het is duidelijk dat Friesland Bank op de rand van een faillissement verkeerde. Als er nu niet zou zijn ingegrepen, was de bank omgevallen en daarom zijn DNB en NMA blijkbaar al akkoord gegaan met de overname. Zo’n soort redding is al decennia niet gebeurd.”

Volgens Meeus had Friesland Bank een belang van 23 procent in Van Lanschot, wat hoge kapitaaleisen met zich meebracht. “Hierdoor werd Friesland Bank dubbel geraakt”, zegt Meeus. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met dit belang in Van Lanschot.

Friesland Bank bijna honderd jaar oud

Friesland Bank werd in juni 1913 opgericht, als Coöperatieve Zuivelbank. Die ontstond uit verschillende zuivelcoöperaties die hun bancaire diensten gezamenlijk wilden regelen. De eerste vijftig jaar verleende de Zuivelbank vooral diensten aan Friese bedrijven in de agrarische sector en aan overheden. In 1963 ging de Zuivelbank door als zelfstandige bank.

De Zuivelbank ontwikkelde zich tot een bank met een groot netwerk van kantoren in Friesland. Mede onder invloed van de snelle groei van het particuliere en zakelijke klantenbestand in Friesland werd de naam op 1 januari 1970 gewijzigd in Friesland Bank. In 1991 fuseerde de Friesland Bank met de Friese Bondsspaarbank.

In 1995 veranderde de bank van een coöperatieve onderneming met leden naar een niet beursgenoteerde, naamloze vennootschap en werden de activiteiten uitgebreid tot buiten de provincie Friesland.

De integratie van de Friesland Bank en Rabobank gaat naar verwachting twee jaar duren.