Afslanking mbo-studies, leerlingen krijgen reëel banenperspectief

Tussen alle populairdere studies die inspelen op moderne maatschappelijke ontwikkelingen hebben de ambachtelijke vakken het soms moeilijk. Foto NRC / Roel Rozenburg

Het kabinet gaat populaire mbo-opleidingen die weinig perspectief op de arbeidsmarkt bieden schrappen. Kleine, specialistische studies op middelbaar beroepsniveau krijgen juist bescherming. De regering wil zo “een arbeidsmarktrelevant, doelmatig en toegankelijk aanbod van mbo-opleidingen versterken”.

Een en ander wordt vanochtend toegelicht in een brief van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer. Er wordt ingezet op samenwerking tussen de overheid, scholen en het bedrijfsleven.

“Zo zorgen we dat ook in de toekomst afgestudeerde vakmensen ook werkelijk aan de slag kunnen én dat ons bedrijfsleven zoveel als mogelijk kan rekenen op de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten.” - minister Bijsterveldt.

De afgelopen zestien jaar bepaalden mbo-scholen zelf welke opleidingen zij aanboden. Maar in sommige regio’s nam het aantal studenten de laatste tijd af en werden populaire studies steeds vaker aangeboden zonder dat het aantal studenten overeenkwam met het perspectief op de arbeidsmarkt.

In samenwerking met DUO, de voormalige IB-Groep, krijgen jongeren een ‘studiebijsluiter’ die ze beter informeert over de kansen op werk bij een bepaalde mbo-studie en een gemiddeld startsalaris.