Waarom zou je ook nog moeten leren rekenen?

Maurice de Hond wil een iPadschool beginnen in Amsterdam (NRC Handelsblad, 27 maart). Een schoolgebouw dat de hele dag open is, met coaches in plaats van leraren. Kinderen leren voornamelijk via hun iPad. Kennelijk heeft hij zo weinig vertrouwen in het Amsterdamse onderwijs dat hij zijn dochter daar niet naar school wilde sturen. Toen hij daar met wethouder Asscher over van gedachten wisselde, zei deze iets in de trant van: ‘Denkt u dat u het beter kan?’

Een jaar later lag daar tot iedereens verrassing een nieuw onderwijsconcept, met als centraal object de iPad. Maar al die educatieve apps zijn nog geen vervanging voor het hele curriculum. Er zijn geen apps voor breuken gelijknamig maken, leren omgaan met contextsommen of de moeilijke overstap maken van twee naar drie lettergrepen bij het technisch lezen. Dit zijn dingen waar kinderen moeite mee hebben en waar je niet een coach, maar een goede leerkracht voor nodig hebt.

Spellen en foutloos rekenen, dat is zó twintigste eeuw. Het concept spreekt over skills als creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, en sociale en motorische vaardigheden. Genoeg mensen hebben die vaardigheden ooit geleerd zonder iPad.

In zijn poging een school te verzinnen, heeft De Hond het tegenovergestelde gevonden: een hangplek waar kinderen educatieve spelletjes spelen. Waar niet meer netjes geschreven hoeft te worden en ze zo weinig mogelijk rustig moeten luisteren. Hij bepleit omgekeerde socialisatie: de volwassen wereld moet zich aanpassen aan het kind. Van omgaan met enige frustratie is voor het kind geen sprake meer. Iedereen weet wat dat gaat opleveren: luie, vervelende, verwende kinderen.

Ouders zijn altijd ontevreden over het onderwijs. Zelf zouden ze het altijd beter kunnen. Op een school moet echter de eerste fundamentele scheiding tussen het kind en zijn ouders plaatsvinden. Daar moet het zich aanpassen aan regels en manieren die thuis niet gelden.

René Kneyber

Docent en auteur van Orde houden in het voortgezet onderwijs