PvdA heft discussiegroep M-Oosten op na schijn van partijdigheid

De PvdA gaat een eigen discussiegroep over het Midden-Oosten opheffen omdat de werkgroep de schijn van partijdigheid wekt. Aanleiding voor dit besluit is het weigeren van emeritus hoogleraar Jaap Polak als lid van de werkgroep ‘Recht in het Midden-Oosten’.

De werkgroep beoogt “in openheid” te discussiëren over het standpunt van de PvdA over het Midden-Oosten. Toch mocht de emeritus hoogleraar geen lid worden. De PvdA schreef Polak dat “de werkgroep niet de plek voor u is in de PvdA waar u zich op de door u gewenste manier met het onderwerp bezig kunt houden.”

Dissidente standpunten

Het bestuur van de werkgroep wenste, in tegenstelling tot het doel van de werkgroep, geen open discussie over het Midden-Oosten. Zo schreef men Polak dat de werkgroep er is om “standpunten die de partij al heeft (…) met meer kracht naar voren te brengen.” Op dissidente standpunten – ergo: de meer pro-Israëlische Polak – zat men niet te wachten. Polak had er in zijn mail aan de werkgroep juist voor gepleit verschillende standpunten te bediscussiëren.

De hoogleraar is ontstemd over die afwijzing:

“Het is volsterk ongepast om een lid van de partij de toegang tot een open discussie te ontzeggen. Mensen die niet het standpunt van de werkgroep delen, worden geweerd. Dit past niet bij een democratische partij.”

Polak niet eerste die geweigerd werd

Polak deed deze week zijn beklag bij de PvdA over de gang van zaken. Internationaal Secretaris Kirsten Meijer antwoordde hem daarop dat het partijbestuur het bestuur van de werkgroep heeft aangesproken op de weigering. Zij vertelde hem ook dat er al een eerder geval van weigering is geweest.

Uit beide gevallen concludeert Meijer in haar mail aan Polak:

“Door het gepolariseerde karakter van het debat over Israël en de Palestijnse Gebieden lijkt een werkgroep niet het geëigende instrument om het debat in de partij te organiseren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de werkgroep derhalve zal worden opgeheven.”